Portföljhantering som optimerar affärsvärde och nytta

Att bygga upp och hantera IP-portföljer innebär en mängd administrativa uppgifter genom olika tillgångars hela livscykel.

Vi samordnar och hanterar IP-portföljen genom ditt dedikerade Bergenstråhle-team, med en effektiv process och med koll på relevant lagstiftning.

Optimera affärsvärde och nytta

Vi lägger till nya tillgångar och hjälper dig att göra dig av med de tillgångar som har förlorat sitt värde för din affärsverksamhet. Vi tar ansvar för underhåll, analyser, utvärderingar och rekommenderar hur du optimerar affärsvärde och nytta.

 

I det team som förvaltar din IP-portfölj får du hjälp av juridisk, teknisk, digital och marknadskunnig kompetens som förstår vad det innebär att utveckla bolagets affärer med IP som hävstång. Bergenstråhles många IP-koordinatorer är experter inom ett stort antal nationella formalitetskrav.