Samarbetsprocess delux!

När vi frågar innovativa bolag om vilket behov i deras IP-hantering som de absolut inte vill vara utan, är det ett svar som dominerar: ”Proaktiv projektledning och rådgivning som utmanar och hjälper oss att ta de beslut som utvecklar vår verksamhet”.

Vår unika samarbetsprocess IP Partner™ kännetecknas av extra hög proaktivitet och prioritet. Vi ser till att hela tiden ha uppdaterad insikt i er affär och ett stort engagemang kring gemensamt uppsatta mål. Du får de bästa underlagen och mindre osäkerhet inför IP-relaterade affärsbeslut. Vår rådgivning gör det möjligt att se det aktiva bidraget som dina investeringar i IP ger till bolagets utveckling och affär – idag och imorgon.

Att jobba med din IP genom IP Partner™ är det bästa sättet att nå större Return On Innovation®. Den "återbäring" vi pratar om innebär bland annat:

 • mer värdebaserade transaktioner,
 • starkare samarbeten,
 • väl definierade IP-rättigheter i förhandlingssituationer,
 • tydligt underbyggda investeringsunderlag.

IP Partner™ bygger på:

 • Proaktiv projektledning.
 • Verksamhetsnära rådgivning.
 • Tydliga och affärsstödjande aktiviteter som driver insikter med hög affärsrelevans.
 • En cyklisk process som följer ert verksamhetsår.
 • En modulbaserad abonnemangstjänst med valbara tjänster för olika behov.
 • Affärs- och kompetensstöd från ditt team som kan IP, juridik och affärsrådgivning.
 • Förutsägbara kostnader då IP Partner™ följer en unik abonnemangsmodell.
 • Löpande utveckling av samarbetet med årlig review och förbättringsplan.
 • Överskådlig IP-portfölj via en lättanvänd digital plattform som visar portfölj, status och deadlines samt detaljerad information vid behov.

Vad säger kunderna?

”Tillsammans med Bergenstråhle har vi definierat vilka tillgångar som stöttar VAD under bolagets utveckling och hur vi hela tiden ska kunna stötta affärsplanen och vara tydliga med bolagets innovativa spets mot våra olika intressenter säger Alexandra Widelund, IP-chef hos Climeon.”

 

”Genom IP Partner™ lotsar vi innovationskraften framåt på ett smart sätt, bland annat genom schemalagda avstämningar varje kvartal och workshops med nyckelmedarbetare som ett sätt att höja medvetenheten om immaterialrätt. Tillsammans med Bergenstråhle säkerställer vi att våra idéer resulterar i kommersiella framgångar – Return-On-Innovation®, säger Kenneth Forsman, Produktchef hos Prevex.”