Union 3

Samarbetsprocess delux!

När vi frågar innovativa bolag om vilket behov i deras IP-hantering som de absolut inte vill vara utan, är det ett svar som dominerar: ”Proaktiv projektledning och rådgivning som utmanar och hjälper oss att ta de beslut som utvecklar vår verksamhet”.

 

Vår unika samarbetsprocess IP Partner™ kännetecknas av extra hög proaktivitet och prioritet. Vi ser till att hela tiden ha uppdaterad insikt i er affär och ett stort engagemang kring gemensamt uppsatta mål. Du får de bästa underlagen och mindre osäkerhet inför IP-relaterade affärsbeslut.

IP Partner™ är en prenumerationstjänst

Vi har paketerat vår erfarenhet, expertis och innovationsförmåga i en modern samarbetsprocess. IP Partner™ är utformat i 3 olika behovsnivårer och utgår från ditt företags specifika behov och situation.

IP Partner_nivåer
Union 3

Hur får du valuta för dina investeringar?

Att jobba med din IP genom IP Partner™ är det bästa sättet att nå större Return On Innovation®. Den "återbäring" vi pratar om innebär bland annat:

 • mer värdebaserade transaktioner,
 • starkare samarbeten,
 • väl definierade IP-rättigheter i förhandlingssituationer,
 • tydligt underbyggda investeringsunderlag.

Vad värdesätter våra kunder?

”Genom IP Partner™ lotsar vi innovationskraften framåt på ett smart sätt, bland annat genom schemalagda avstämningar varje kvartal och workshops med nyckelmedarbetare som ett sätt att höja medvetenheten om immaterialrätt. Tillsammans med Bergenstråhle säkerställer vi att våra idéer resulterar i kommersiella framgångar", säger Kenneth Forsman, Produktchef hos Prevex

Kontinuitet, timing
och beslutskraft

Precis som för andra affärspåverkande delar av din verksamhet behöver IP hanteras kontinuerligt. Du behöver ha rätt timing i viktiga beslut, kunna dra nytta av investeringar som gjorts och även kunna ifrågasätta värdet av tidigare beslut. Genom IP Partner™ löser vi den viktiga kontinuiteten och tar ansvar för att driva immaterialrättsfrågorna i din vardag.

Union 3

Byggstenarna i IP Partner

I IP Partner™-processen finns moment som, var för sig, hjälper till att lotsa IP-arbetet framåt steg för steg. Hanterade som kontinuerlig process, leder de mot tillväxt och ökad lönsamhet.
 • Proaktiv projektledning och coachning med tydliga aktiviteter som följer ert verksamhetsår med affärsplanen i botten.
 • Verksamhetsnära rådgivning med affärsstödjande aktiviteter som driver insikter och skapar hög relevans.
 • Modulbaserat upplägg med valbara tjänster som passar just ditt företag.
 • Brett kompetensstöd med tillgång till ett eget team runt IP, juridik och specifik rådgivning.
 • Förutsägbara kostnader då IP Partner™ följer en abonnemangsmodell.
 • Överskådlig IP-portfölj via en digital plattform som visar portfölj, status och deadlines samt detaljerad information vid behov.
 • Löpande utveckling av samarbetet genom årlig ”review” och plan med överenskomna förbättringspunkter.
Union 3

Vanliga frågor och svar