IP-process för kommersiella framgångar

När vi för en tid sedan ställde frågan till ett antal bolag om vilket behov i deras IP-hantering som är absolut störst, fick vi ett entydigt svar: ”Proaktiv projektledning med rådgivning som utmanar oss och leder fram till beslut som utvecklar vår verksamhet”. Det blev startskottet till tjänsten IP Partner™.

IP Partner™ innebär extra hög proaktivitet i en samarbetsprocess där vi på Bergenstråhle driver på prioriterade IP-frågor. Vi ser till att hela tiden ha uppdaterad insikt i er affär och ett stort engagemang kring gemensamt uppsatta mål för att underlätta IP-relaterade beslut. Vår rådgivning hjälper er att se det aktiva bidraget som IP-investeringarna ger till företagets affär – idag och imorgon.

IP Partner™ bygger på:

  • Proaktiv projektledning i en cyklisk IP-process med tydliga aktiviteter som struktureras efter och följer ert verksamhetsår.
  • Verksamhetsnära rådgivning med affärsstödjande aktiviteter som driver insikter och skapar hög affärsrelevans.
  • En modulbaserad abonnemangstjänst med valbara tjänster som kan passa alla.
  • Brett kompetensstöd med tillgång till ett kompetensteam innefattande IP, juridik och rådgivning för specifika behov.
  • Förutsägbara kostnader då IP Partner™ följer en abonnemangsmodell.
  • Överskådlig IP-portfölj via en digital plattform som visar portfölj, status och deadlines samt detaljerad information vid behov.
  • Löpande utveckling av samarbetet genom årlig review och plan med överenskomna förbättringspunkter.

När vi på Bergenstråhle blir din IP Partner™ skapas synliga resultatförbättringar. Förbättringarna blir en drivkraft till att jobba med immateriella tillgångar inom din organisation.

 

Vad säger kunderna?

Företaget Climeon är IP Partner™ och bestämde sig tidigt för att medvetet och konsekvent utveckla sin position från nischaktör till att bli en av de teknikbaserade ägarna som löser dagens utmanande och globala klimatfråga.

 

”Tillsammans med Bergenstråhle har vi definierat vilka tillgångar som stöttar VAD under bolagets utveckling och hur vi hela tiden ska kunna stötta affärsplanen och vara tydliga med bolagets innovativa spets mot våra olika intressenter säger Alexandra Widelund, IP-chef hos Climeon.”

 

Företaget Prevex är IP Partner™ och en av de ledande leverantörerna av vattenlås i Europa. De har tidigare saknat en tydlig process som kan hjälpa till att ta vara på den tid och kraft som läggs på innovation och produktutveckling.

”Genom IP Partner™ lotsar vi innovationskraften framåt på ett smart sätt, bland annat genom schemalagda avstämningar varje kvartal och workshops med nyckelmedarbetare som ett sätt att höja medvetenheten om immaterialrätt. Tillsammans med Bergenstråhle säkerställer vi att våra idéer resulterar i kommersiella framgångar – Return-On-Innovation®, säger Kenneth Forsman, Produktchef hos Prevex.”