Viktiga insikter till affärsbeslut

IP Clearance är en undersökning där vi tar reda på om IP (patent, designskydd, varumärkesskydd) som ägs av andra kan vara ett hinder för ditt företag, t ex när du själv avser att ansöka om ett skydd. Vi eliminerar helt enkelt risken till att det ska ske ett intrång i någon annans rättighet.

 

Det finns flera olika typer av undersökningar som ofta heter olika saker, har lite olika uppgift och som genomförs i olika omfattning. Prata med oss först så ser vi till att satsa på den undersökning som hjälper dig bäst i din specifika fråga.

Integrerad del av din affärsplanering

IP clearance ska helst vara en integrerad del av din affärsplanering.

I många fall kan det handla om enkla kontroller av dina önskade varumärkesnamn

i varumärkesdatabaser innan du väljer ett namn som ska registreras.

 

I andra situationer kan själva clearance-processen handla om att utföra en omfattande patentsökning och tillhörande analys av resultatet innan bolaget ska skapa ett helt nytt produktsortiment

Minimera era affärsrisker

I IP clearance-processen kontrolleras om IP som ägs av andra, kan utgöra ett hinder för dina affärsambitioner. IP clearance är ett mycket bra sätt att minimera affärsrisker.