Beslutsunderlag i realtid

När du vill marknadsföra och sälja en produkt på en ny marknad eller när du utvecklar en ny produkt, vill du veta om du har fritt spelrum eller om det finns eventuella hinder som du behöver hantera. Med Bergenstråhles FTO-analyser får du viktig, faktabaserad information som beslutsunderlag så att du har större chans att maximera din investering.

Rätt förutsättningar skapar korrekta beslut

Beroende på ditt mål med sökningen kan en FTO-undersökning generera ett omfattande sökresultat. Det kan innehålla 1000-tals dokument som behöver läsas igenom och utvärderas så att vi inte missar dokument som kan stjälpa dina förestående affärsplaner. Här händer det ibland att vi ”snabbutbildar” dig och någon av dina kollegor i konsten att tolka patentkrav och snabbt kunna förstå om ett specifikt dokument utgör ett hot eller kanske en affärsmöjlighet.

Sökningar i patentdatabaser kan behöva kompletteras med att vi letar information på andra håll, t ex i artikeldatabaser där värdefull information kan ha publicerats av forskare med flera. Allt det här pratar vi med dig om så att du kan ta ett beslut om vad som är bäst för dig i det enskilda fallet.

 

Bra saker att tänka på om funderar på att göra en FTO:

  • Ska du lansera en ny produkt? Se alltid till att du gör FTO-sökningen i ett tidigt utvecklingsskede.
  • Om du lägger ned stora ekonomiska resurser och mycket tid på att ta fram din nya lösning, var beredd på att du kan behöva göra en mer omfattande FTO-undersökning. Det hänger ganska ofta ihop.
  • Plocka ned den lågt hängande frukten först – tänk på dina nyckelkonkurrenter och deras tekniska område. Begränsa sökningen efter det.
  • Begränsa sökningen till nyckelmarknader som är viktiga för dig.
  • Förstå om tredje parts rättigheter "väntar" på dig (därför ibland osäker omfattning av FTO) eller på väg att beviljas (med bekräftad omfattning).