Ett alternativ till andra IP-rättigheter

En företagshemlighet kan vara extremt komplex eller helt enkelt svaret på ”vad har du som dina konkurrenter saknar?”. Till skillnad från exempelvis ett patent så skyddas företagshemligheter utan formella myndighetsprocesser. Det här gör att en företagshemlighet kan skyddas under en obegränsad tid och att företagshemligheter, i vissa situationer, kan vara särskilt attraktivt för små och medelstora företag.

 

Det mesta kan bli företagshemligheter

Exempel på företagshemligheter är program, metoder, tekniker, processer, apparater, marknadsföringsmaterial, strategier, tekniska prototyper, kundlistor eller annan sammanställd information. Listan kan göras lång.

En företagshemlighet börjar gälla direkt

En företagshemlighet är ett billigt alternativ till registrerade rättigheter (inga avgifter eller förnyelsekostnader), skyddet är omedelbart och kan leva vidare för evigt, så länge informationen hålls hemlig så klart.

Identifiering av en företagshemlighet

Företagshemligheter är ofta dåligt dokumenterade och dessutom spridda mellan olika informationsbärare (t ex datafiler, papper, manualer eller till och med i medarbetarnas huvud). Bra dokumentation av den information du vill hålla hemlig är nyckeln till en företagshemlighet som kan beskrivas och värderas!

 

Nyttja företagshemligheter i ditt företag

En företagshemlighet kan vara extremt komplex eller helt enkelt svaret på ”vad har du som dina konkurrenter saknar?”. Till skillnad från exempelvis ett patent så skyddas företagshemligheter utan formella myndighetsprocesser.

Att definiera företagshemligheter

  • KLASSIFICERING bör göras utifrån den nivå av kontroll du behöver ha, vilken typ av information det rör sig om, vad den relaterar till, var i företaget informationen finns och ytterligare några aspekter.
  • VÄRDET bör definieras utifrån hur mycket företagshemligheten bidrar till företagets framgång eller hur mycket den potentiellt sett kommer att bidra till företagets framgång (på kort eller lång sikt).
  • När klassificering och värde definieras bör man skapa en HANDLINGSPLAN för de olika företagshemligheterna.

Att använda företagshemligheter

  • Företagshemligheten ska ha ett kommersiellt värde, varför ska man annars behandla det som en hemlighet?
  • Du kan spara företagshemligheten för framtida användning i olika sammanhang eller för utveckling.
  • Om den inte ingår i din framtida affärsplan kan du sälja den.
  • Du kan licensiera ut den till någon annan.
  • Du kan slänga den.
  • Du kan göra den tillgänglig för ”open source” (t ex för att bidra till förbättring inom ett aktuellt teknikområde).