IP-juridik bygger både relationer och affärer

I strävan efter att skapa bättre lönsamhet, använder vi juridik som verktyg för att kunna ge dig egen kontroll över affärsrelationer och immaterialrättsliga tillgångar. Juridiken vässar också villkoren som leder dig till bättre affärer.

Starkare affärsrelationer och affärsvillkor

När ditt företag investerar i eget utvecklingsarbete kring produkter, tjänster och affärsmodeller, ökar du din konkurrenskraft om vi samtidigt hjälper dig att identifiera och skapa immaterialrättsliga tillgångar. De blir ett värdefullt kvitto på företagets innovationsförmåga. Typiska tillgångar som kan skapas är varumärkendesignskydd, patent och företagshemligheter. Efterfrågan på vår juridiska rådgivning i det här sammanhanget ökar och vi hjälper dig att:

 

  • Satsa på rätt hästar.
  • Utveckla dina immaterialrättsliga tillgångar till att bli affärsverktyg i marknadssatsningar och affärsplaner.
  • Bygga upp en stark portfölj av dina tillgångar och stötta utvecklingen av dina produkter och erbjudanden.
  • Förvalta tillgångarna med syfte att de ska fortsätta tillföra värde när bolaget växer och utvecklas.

Avtal hanterar en stor del av företagets värde

Avtal är en viktig del av ditt företags immateriella tillgångar. I princip alla avtal hanterar IP på något sätt, eller borde göra det, eftersom de flesta företags mest värdefulla produkter, tjänster och tillgångar är helt eller delvis immateriella.

 

Avtal ska inte köpas som ”mall” eftersom fungerande avtal återspeglar parternas speciella och aktuella situation och hanterar olika förhållanden som är viktiga för att samarbetet och målen med avtalet ska uppfyllas.

Erfaren hantering av tvister

Att hamna i en rättegång är inget att sträva efter. I många fall kan målet istället vara att nå en förlikning och till och med öppna upp för gemensamma affärsmöjligheter. Naturligtvis är vi experter på att förhandla om lönsamma villkor för samarbeten, smarta licensavtal och alla typer av affärstransaktioner där dina immaterialrättsliga tillgångar är i fokus.

Typiska tvistsituationer

Med ett väl avvägt IP-skydd i förhållande till ditt kommersiella fokus, är du som företag oftast bra rustad att hantera en tvist. Om du hamnar i en tvistsituation ser vi till att du kan agera proaktivt, oavsett om det gäller att försvara dig mot ett angrepp eller gå till egen attack och markera din position.

 

Tvistsituationer kan till exempel gälla intrång i rättigheter eller hävning/ogiltigförklaring av PatentVarumärkenDesign och Företagsnamn. Det kan också gälla intrång i upphovsrätter såsom formgivning/brukskonst; angrepp på företagshemligheter; hävning av domännamnsregistreringar; avtalstvister eller tvister enligt marknadsföringslagen.

 

Genom att bevaka dina egna rättigheter och dina största konkurrenters aktiviteter, jobbar du proaktivt med att säkra värdet i dina innovationer. När det behövs samordnar vi och leder processer även utanför Sveriges gränser.