Service Type: IP Intelligence

Asset Insight™ – Draft

Home / IP Intelligence Asset insight  ”Ta kontroll över det som är värdefullt i ditt bolag: När vi genomför en Asset Insight får du full insyn i och kontroll över det som har det största värdet i ditt bolag. När verksamheten utvecklas är dina immateriella tillgångar med i matchen.”” Johan Örneblad Attorney at Law https://bergenstrahle.se/wp-content/uploads/2022/09/pexels-life-on-super-9154023.mp4 …

Asset Insight™ – Draft Läs mer »

IP-analyser

”IP-analyser som visualiserar, analyserar och rekommenderar. Vi placerar ditt företag och era IP-positioner i ett marknadssammanhang.” Andreas Iwerbäck Head of IP Intelligence Se, inse och besluta I våra IP-analyser djupdyker vi i ”big data” som är relevant för dina ambitioner för marknad, teknik, utveckling av affären och din värdefulla varumärkesposition. Vi samlar, strukturerar och tolkar …

IP-analyser Läs mer »

IP clearance

”Med IP clearance hjälper vi dig förstå om varumärken, design och uppfinningar kan ägas av dig, innan du ansöker om en rättighet.” Emina Cehaja Attorney at Law Viktiga insikter till affärsbeslut IP Clearance är en undersökning där vi tar reda på om IP (patent, designskydd, varumärkesskydd) som ägs av andra kan vara ett hinder för …

IP clearance Läs mer »

Asset Insight™

”Identifiera det som är värdefullt i ditt bolag: Asset Insight ger insyn i och kontroll över det som har störst värde i ditt bolag.” Joakim HernströmCBO Identifiera affärstillgångar 80-90 procent av ett bolags marknadsvärde bygger på immateriella tillgångar. För en startup eller ett bolag i tidigt tillväxtskede är siffran oftast ännu högre.   Om du …

Asset Insight™ Läs mer »

Freedom-to-operate

”Med FTO-sökningar och analyser av resultaten ser vi till att dina IP-tillgångar inte gör intrång i andras rättigheter.” Staffan Zilling IP Management, Patent Attorney Beslutsunderlag i realtid När du vill marknadsföra och sälja en produkt på en ny marknad eller när du utvecklar en ny produkt, vill du veta om du har fritt spelrum eller om …

Freedom-to-operate Läs mer »

IP-bevakning

”Bevakningstjänster för dina IP-investeringar säkerställer att de inte kopieras, kränks eller påverkas av tredje part.” Ervin Dubaric Patent Information Specialist Ju mer du ser och förstår, desto bättre beslut kommer du ta Du kan vara en lokal aktör eller en internationell spelare. Oavsett vilket så hjälper vi dig att hålla koll på eventuella affärshot från …

IP-bevakning Läs mer »