Allmänna uppdragsvillkor

Här finner du de Allmänna villkor som gäller för alla tjänster som
Bergenstråhle & Partners AB tillhandahåller till våra kunder.

Allmänna uppdragsvillkor 2021

Här finner du våra Allmänna villkor 2021 som gäller för alla tjänster som Bergenstråhle & Partners AB tillhandahåller till våra kunder. Genom att ingå avtal med Bergenstråhle & Partners AB anses ni ha samtyckt till dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor Bergenstråhle & Partners 2021