Unik och effektiv IP-process

Vi är din hävstång för ökat marknadsvärde när du ska utveckla ditt bolag. Vi hjälper dig att omvandla idéer, kunskap och innovativ teknik, till lönsamma och verksamhetsbyggande immateriella tillgångar. Resultatet blir tillgångar som både har legal kraft, högre användbarhet och mätbart finansiellt värde – vi kallar det för Return On Innovation®.

 

Att jobba med Bergenstråhle är lätt. Hos oss får innovativa företag en tillväxttänkande IP-coach som matchar IP-arbetet med dina affärsplaner.

DU™ hos Bergenstråhle

  • DU™ är viktig. Vi jobbar i en familjelik atmosfär där transparens, flexibilitet, engagemang och tydligt självledarskap väderas högt.
  • DU™ har professionella tillväxtmöjligheter fokuserade på pågående lärande för att hjälpa till att förbättra och fullända dina färdigheter.
  • Vi är stabila, kunniga och kreativa. För oss är det viktigt med både vår egen och våra kunders ekonomi. Vi ger affärsråd som stöttar tydliga mål och vi identifierar alltid lösningar på de utmaningar vi ställs inför.
  • Vi har unika och affärsstödjande verktyg i våra händer. Här matchar vi våra strategiska och starkt analytiska förmågor med insikter från det vi hela tiden identifierar genom IP Intelligence.
  • Vi jobbar i team. Ensam kan vara stark men sällan starkare än ett team.

Branschens bästa rådgivning?

Bergenstråhle & Partners är inne i en stark tillväxt. Många företag vill jobba med sin IP i framåtsträvande processer och där de upplever en "inlyssnande" rådgivning som kan lotsa dem mot ett kontinuerligt ökande affärsvärde.

 

Idag är vi drygt 60 konsulter i en bra mix av teknik- och patentexperter, jurister, affärsrådgivare och värderingsexperter som samverkar i team och levererar IP-tjänster optimerade för ditt företag i en unik och effektiv IP-process. Vi är etablerade med kontor i Göteborg, Jönköping, Linköping, Värnamo, Skellefteå och Stockholm – hotspots för teknik och entreprenörskap.

 

Bergenstråhle lovar Return On Innovation®

Return On Innovation® är vårt varumärkeslöfte och samtidigt en komplett affärsprocess som gör det möjligt att mäta avkastningen på dina investeringar i IP. Processen lotsar bolagets IP-aktiviteter genom unika insikter och affärsutvecklande moment.

 

ROI-processen har alltid:

  • Ett investeringsperspektiv på hanteringen av dina IP-tillgångar.
  • Rådgivning med hög affärsrelevans för att du ska kunna ta bättre grundade beslut.
  • En värdekedja baserad på kontinuerliga affärsfördelar med IP.

En IP-process för kommersiella framgångar

Vår unika samarbetsprocess IP Partner™ innebär extra hög proaktivitet din egen IP-coach driver på prioriterade, affärskritiska IP-frågor. Du har hela tiden uppdaterad insikt i teknik, konkurrenter och affärsmöjligheter. IP Partner innebär ett stort engagemang kring gemensamt uppsatta mål för att underlätta IP-relaterade beslut. Vår rådgivning hjälper er att se det aktiva bidraget som IP-investeringarna ger till företagets affär – idag och imorgon.