Petter Øen

Titel: European Patent Attorney
Telefon: 073-640 45 44
Kontor: Stockholm

Om

Norrman som trivs i naturen, både med och utan skidor på benen. Jag talar 6 språk och gillar att möta människor från hela världen. Familjen är viktig som bas i mitt liv.

Erfarenhet och drivkrafter

Europeiskt patentombud med erfarenhet från EPO som granskare inom medicinteknik. Skriver och handlägger patentansökningar, rådgivning och analys för freedom-to-operate, utformar IP-strategier, driver invändningar och tvister, behörig att representera inför enhetsdomstolen (UPC). Jag drivs av att hitta lösningar på mina kunders IP-utmaningar för att hjälpa dem skydda sina innovationer.