Vi hjälper dig att skapa patent och bygga upp en patentportfölj för att skydda ditt företags kärnteknik och utan tvekan – dina framtida affärsmöjligheter. I väldigt många fall är det definitivt det mest värdefulla din verksamhet har, ofta i kombination med specifik och dokumenterad know-how och ditt varumärke.

 

För några är det jag skriver en självklarhet, för andra inte. För oss på Bergenstråhle är detta ett gediget hantverk, där vi bygger upp våra kunders portfölj genom vårt rättighetsutvecklande arbete med kundernas uppfinningar, designer, företagshemligheter, varumärken och IP-relaterade avtal. Det är förutsättningen för att sedan kunna hjälpa våra kunder skapa högre lönsamhet. Utan hög kvalitet i det rättighetsutvecklande arbetet kommer aldrig arbetet med strategier och smarta tjänster som aktiverar företagets IP i olika affärssituationer ge den finansiella och funktionella effekt som eftersträvas.

Låt mig börja ur ett nyttoperspektiv

Det rättighetsutvecklande arbete jag och mina patentkollegor utför i nära samarbete med dig som kund, säkrar inte bara hög kvalitet på din IP-portfölj och ensamrätt till din unika teknik, det hjälper dig också att ta kontroll över ägarskap. Och väldigt viktigt, vårt arbete minskar affärsrisker i samband med användning på olika marknader där du vill göra affärer. Det är VIKTIGT med stora feta bokstäver för ditt företag.

 

Vi hjälper dig att skapa patentansökningar för din viktigaste tekniska utveckling och att driva igenom dessa till patent. Därmed bygger vi upp en patentportfölj åt dig som skyddar ditt företags kärnteknik, det vill säga dina framtida affärsmöjligheter.

HUR viktigt kan patent vara?

Det finns olika sätt att värdera och positionera patentarbetet. En enkel och väldigt talande övning att göra för att snabbt bedöma vikten av det du avser att patentera, är att ställa dig följande generellt hållna frågor – Vad händer om jag tar bort den teknik jag avser att patentera från vår verksamhet? Kommer verksamheten att fungera lika bra då och kommer jag kunna fortsätta att utveckla unika lösningar som vår affärsplan lutar sig mot? Andra och kanske lite vanligare skäl för att söka patent som vi brukar lyfta fram är:

 • Patent som skydd mot efterapning. Det är viktigt eftersom det är svårt att omsätta en ursprunglig idé till något konkret som kan marknadsföras och säljas. Om du har sökt patent så avskräcker du andra från att härma din lösning.
 • Patent som skydd för din ekonomiska investering i att utveckla ny teknik. Det är minst lika viktigt eftersom det tar både tid och kostar en hel del att utveckla sina tekniska lösningar.
 • Patent som verktyg för att stärka din marknadsposition. Det blir lättare att skapa en stark marknadsposition om du kan hindra andra från att konkurrera inom din nisch.
 • Patent som underlag till licensiering. Det kan finnas andra än du själv som har både intresse och resurser för att kommersialisera din produkt på olika marknader. Detta kan vara ett mycket lönsamt alternativt sätt att tjäna pengar på din produkt, utan att själv behöva sätta upp en egen kommersiell verksamhet på vissa marknader.
 • Patent som varumärkesbyggare. Om du har en stark patentportfölj visar det att du har teknisk expertis och innovationskraft och att du är ett framåt företag som tänker på att säkra dina immateriella tillgångar i ditt företag. Investerare och potentiella samarbetspartners värdesätter det.

Vi jobbar i en välsmord process

I vår process ligger naturligtvis en hel del av vår yrkeshemlighet, så jag håller några riktiga guldnycklar för mig själv tills vi ses. Men jag vill ändå göra några nedslag i processen som jag och mina kollegor jobbar genom. Håll till godo:

 

 1. Vi identifierar vad du har och var du står när du startar. Vi vill förstå vad som är viktigt att bedöma och hantera, nu eller lite senare i bolagets utveckling. Patent är ”bara” en del i immaterialrättsfloran och du behöver identifiera, analysera och prioritera de immateriella egendomar som redan finns i bolaget. De kan t ex kopplas till produkter, tjänster, olika typer av teknik, algoritmer, processer och metoder som adderar värde på olika sätt. De kan också kopplas till unik kunskap och unika affärsmodeller. I ett tidigt identifieringsskede finns ingen anledning att vara alltför för kritisk. Låt allt som kommer fram under identifieringsprocessen finnas med. Sålla gör vi hellre lite senare så att vi inte missar något av värde, hur litet det än må verka just i stunden.
 2. Vi hjälper dig att utveckla en vass patentstrategi. Vänta inte på något om du har bolagets affärsambitioner tydliga och klara. Affärsmålen sätter själva riktningen som ska styra utvecklingen av en strategiskt uppbyggd användbar patentportfölj. Patent är inget skådebröd, de ska jobba för dig och ditt företag. För teknikbaserade verksamheter är utveckling av en patentstrategi en prioriterad insats och en ovärderlig del av affärsplanen. I din patentstrategi bestämmer du vilken roll du vill att ditt patent/dina patent ska ha. Det är inte ovanligt att en patentportfölj byggs upp med en kombination av företagets viktigaste och mest värdefulla patent. Vad som kan känneteckna viktighet och värde är en fråga för ett helt eget inlägg... En del företag skapar t ex ett eller flera sk ”fence patents” för att blockera konkurrerande innovatörer från att vidareutveckla en innovation eller ansöka om patent som kan vara nära ditt ursprungliga, viktiga patentet. Det är också vanligt att företag skapar patent som kompletterar ett viktigt patent ur olika aspekter. Beroende på den patentstrategi du väljer kan alla dessa olika typer av patent ha både olika innebörd och olika värde och nytta för ditt företag.
 3. Vi sätter upp mål med ditt patentarbete. En del i patentstrategin kan vara att vi ska skapa förutsättningar till ett eller flera nya patent. Om vi är säkra på det är det inget som hindrar att vi startar den processen trots att strategin inte är helt klar. Här jobbar vi med fördel nära de uppfinnare och idégivare som ligger bakom aktuella lösningar.
 4. Vi hjälper dig att sätta en budget om du inte tidigare har gjort det. Du behöver en budget både för att utveckla din patentstrategi och för att utveckla själva patentansökan. Vi hjälper dig att uppskatta relevanta kostnader. Typiska kostnader att väga in är för patentstrategin, för att skapa och ansöka om patentet, för att driva patentansökan till beviljat patent och sedan att upprätthålla patentet i din patentportfölj.
 5. Vi bedömer nyhetsvärdet för själva uppfinningen. Vi kan göra en så kallad nyhetsundersökning med patenterbarhetsbedömning innan vi påbörjar utarbetande av en patentansökan. Det innebär att vi jämför er uppfinning med tidigare publicerad känd teknik i form av till exempel patent och patentansökningar för att både utröna om du verkar kunna få patent på uppfinningen och i så fall med vilket skyddsomfång. Vi kan även bedöma om det finns något patent där ute redan som kan hindra dig från att tillverka och sälja er framtida produkt som uppfinningen avser.
 6. Vi sätter tydliga gränser för uppfinningen. Det som förmodligen är viktigast i vårt arbete med patentansökan och det vi själva anser att vi är riktigt vassa på, det är att definiera och formulera de patentkrav som avgör hur myndigheten kommer att bedöma din patentansökan, samt att stödja dessa patentkrav med en riktigt tydlig beskrivning. Vilka unika egenskaper och förutsättningar vill du göra anspråk på i ansökan och hur formulerar vi det? Detta utarbetande av patentansökan gör vi i nära samarbete med dig så att du får ett skydd som du känner dig trygg med vad gäller tekniken och där vi borgar för ett bra patentskydd.
 7. Vi diskuterar hur du vill hantera och administrera dina patent. Patent är värdefulla tillgångar och behöver förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt. Det handlar dels om att ha ordning och reda, dels om att veta vilka tillgångar du har, vilka tillgångar som fortfarande är värdefulla och vilka som kanske spelat ut sin roll.

Hur använder du sedan dina sökta och beviljade patent?

Företag som patenterar teknik har i nio (minst) fall av tio redan insett att immateriella tillgångar är både värdefulla och affärsnyttiga. Man har bestämt sig för att avsätta tid, pengar och resurser för att utveckla och stärka sin marknadsposition. När du anlitar oss på Bergenstråhle och har fått ditt/dina patent vill vi att du har definierat i din patentstrategi hur du avser att jobba med patenten. Kanske planerar ditt företag att licensiera ut hela eller delar av er patentportfölj, eller kanske ska de användas som värdefull tillgång i samband med kommersialiseringsaktiviteter eller, kanske ska patenträttigheterna säljas eller delas med andra? Kanske har du som mål att hålla dina konkurrenter borta, det vill säga aktiva hindra intrång i dina patent?

 

Oavsett strategi, här hjälper vi dig att lägga upp planen i linje med företagets affärsplan.

 

Det kommer fler inlägg kring patent så småningom så passa på att följa oss på LinkedIn så missar du inte våra tankar och rekommendationer som vi hela tiden delar med oss av.

 

Peter Jacobsson
European Patent Attorney

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 48@2x

  Kontakta Peter Jacobsson

  European Patent Attorney och Partner
  peter.jacobsson@bergenstrahle.test
  +46 76 534 57 36
  Jönköping

  Fler inlägg av Peter

  Vi hjälper dig att skapa patent och bygga upp en patentportfölj för att skydda ditt företags kärnteknik och utan tvekan – dina framtida affärsmöjligheter. I väldigt många fall är det definitivt det mest värdefulla din verksamhet har, ofta i kombination med specifik och dokumenterad know-how och ditt varumärke.