Det är med stor glädje och stolthet vi vill uppmärksamma Camilla Hamrin, Trademark Manager på Bergenstråhle. Hon har nämligen lyckats med bedriften att bli nominerad i klassen "Practitioner of the Year" när prestigefyllda "Managing IP Awards" utser de starkast lysande stjärnorna inom IP. Självklart kunde vi inte låta bli att fråga Camilla 5 snabba angående denna nominering.

 

Hur känns det?
– Jättebra och spännande – förstås!

 

 

Vad är det som är så kul med att jobba inom området Trademark?

– Att förstå kundens verksamhet och behov och att på så sätt stärka deras affär är stimulerande. Jag tycker att det är roligt med variation av arbete, att vara kreativ och hitta lösningar och att det finns ett tydligt internationellt fokus.

 

Vilka 3-4 saker tycker du man som företag ska tänka på inom området Trademark?

  • Var ute i god tid.
  • Tänka annorlunda.
  • Gör ett bra förarbete.
  • Förstås – anlita ett skickligt ombud som kan guida er till bästa möjliga nytta.

Vilka trender ser du globalt inom X?
– Fler och fler företag ser värdet i immaterialrätt och inte minst bland små och medelstora företag har denna instinkt ökat markant under senare år. Ofta ligger så mycket som 80 procent av ett företags värde i de immateriella tillgångarna och lönsamheten är högre hos de företag som hanterar dessa tillgångar väl.

 

AI påverkar så mycket idag - så även immaterialrätten. AI kommer även i vår bransch att användas i allt större utsträckning för att effektivisar och skapa ökat värde för kunden.

 

”Digital brand protection”, dvs digitalt varumärkesskydd, som innebär att identifiera, övervaka och skydda ett varumärkes digitala närvaro och tillgångar blir förstås alltmer viktigt i en digitaliserad värld.

 

Vad ser du fram emot att göra i dina nya roll på Bergenstråhle?
– Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor ta Bergenstråhles varumärkeserbjudande till nya höjder.