Din upphovsrätt uppstår automatiskt

Upphovsrätt (copyright på engelska) utgår ifrån att du som har skapat ett verk av en viss verkshöjd (ett mått på originalitet, individualitet och självständighet) ska ha ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Man lägger ingen värdering i om verket anses bra eller dåligt, här är det själva originaliteten som räknas.

 

Du kan inte ansöka om ett registrerat skydd (som du kan med patent, varumärken och design), det uppstår automatiskt när ditt ”verk” är skapat och förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt för att du ska få din upphovsrättighet.

Har din upphovsrätt någon affärsnytta?

Ja det har den definitivt. Här är några exempel på det:

 

  • Du kan reproducera ditt verk så att det når ut till alla som du vill. Det kan hjälpa dig att öka kännedomen om ditt varumärke.
  • Du kan utveckla verket och även skapa mer innehåll och material med utgångspunkt i själva originalrättigheten.
  • Du kan sprida ditt verk och få en viktig inkomstkälla, t ex genom försäljningsavtal, leasingavtal.
  • Du kan överföra den ekonomiska delev av rättigheten men behåller alltid det ideella rättigheten.
  • Du kan visa upp ditt verk och skapa kännedom kring att det är just du som äger rättigheten.
  • Upphovsrätter registreras inte hos någon myndighet i Sverige. Det gör det extra värdefullt att säkerställa din egen kontroll över rättigheterna. Varför inte sätta upp en bevakning för att få hjälp att se hur dina rättigheter hanteras?

Vad ingår i upphovsrätten?

Den som har upphovsrätt till ett verk kan förbjuda andra att framställa exemplar av det eller göra det tillgängligt för några eller alla. Den här typen av användarrättigheter hjälper vi dig att skapa, t ex genom licensavtal. Målet är ofta att åstadkomma en överenskommelse genom ett licensavtal som kan vara gynnsam för båda parter.

 

Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och i ytterligare 70 år efter det. När upphovspersonen inte längre finns, övergår upphovsrätten till de efterlevande genom arv eller testamente.

Upphovsrättens två delar

Upphovsrättigheter är uppdelat i två delar.

  1. En ideell del. Den ideella upphovsrätten har ingen tidsbegränsning. Här har du som upphovsperson rätt att bli angiven som upphovsman när verket visas eller används. Den ideella rätten "ägs" alltid av dig, den kan inte förhandlas bort. Den ideella upphovsrätten innebär också att det som skapats aldrig får användas på ett sätt som du upplever kränkande.
  2. En ekonomisk del. Du som har upphovsrätt har ensamrätt till att ta betalt för ditt arbete (om du vill) och det gäller under hela din livstid och ytterligare 70 år därefter. Det betyder att t ex en släkting kan överta rätten efter upphovspersonens död. Det är jämförbart med att ärva någon annan form av investering, som t ex en fastighet. Som upphovsperson kan du sälja eller förhandla bort din ekonomiska upphovsrätt till en annan rättighetshavare. Du kan också välja att helt avstå din ekonomiska upphovsrätt och erbjuda ditt verk till en målgrupp/publik utan betalning.