Din upphovsrätt uppstår automatiskt

Du kan inte ansöka om ett registrerat skydd utan det uppstår automatiskt när ditt ”verk” är skapat, förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt.

Vad ingår i upphovsrätten?

Den som har upphovsrätt till ett verk kan förbjuda andra att framställa exemplar av det eller göra det tillgängligt för några eller alla. Den här typen av användarrättigheter hjälper vi dig att skapa, t ex genom licensavtal. Målet är ofta att åstadkomma en överenskommelse nås genom ett licensavtal som kan vara gynnsam för båda parter?

 

Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och i ytterligare 70 år efter det. När upphovspersonen dör övergår upphovsrätten till de efterlevande genom arv eller testamente.