IP-policyn hjälper bolaget att ”satsa på rätt hästar”

IP-policyn är en avsiktsförklaring och en beskrivning som tydliggör hur bolaget vill skapa och använda sina immateriella rättigheter och tillgångar, utåt mot externa intressenter samt inåt mot egna medarbetare. Det är ett ledningsdokument som talar om hur beslut tas i samband med att företagets IP ska skapas, användas och skyddas/kontrolleras.

Vägledning till förvaltning, ägande och kommersialisering

IP-policyn bör täcka in alla viktiga funktioner i ditt företag som kan relatera till att skapa eller använda immateriella rättigheter. IP-policyn bör ta upp alla olika individer och roller som interagerar med dina immateriella tillgångar och IP-rättigheter.

 

Policyn och ramverket ger vägledning till förvaltning, ägande och kommersialisering av immateriella rättigheter och tillgångar. IP-policyn kan t ex omfatta patent, hantering av företagshemligheter, varumärkesskydd, upphovsrätt, designrättigheter och know-how. Allt kreativt arbete, inklusive resultat från forskning och utveckling som bedrivs inom bolaget och med partners, kan leda till skapandet av nya immateriella rättigheter.