World Intellectual Property Day 2021

World Intellectual Property Day 2021 riktar återigen ljuset på den viktiga roll som små och medelstora företag har för framgång i vårt moderna samhälle.

Dagen sätter också ett extra starkt ljus på hur företagen kan använda sina immateriella rättigheter och tillgångar för att bygga sina bolag ännu starkare och ännu mer konkurrenskraftiga. Företagen behöver identifiera, utveckla, prioritera och konkret utnyttja sina immateriella resurser så att de kan fortsätta växa, tjäna pengar och utveckla nya produkter och tjänster som kan erbjudas en innovationshungrande marknad.

Sverige har många av världens mest innovativa företag

Ändå missar många företag relativt lättfångade möjligheter att maximera sin avkastning på sina investeringar i innovation genom att inte skydda och aktivera de idéer och rättigheter som de själva skapar. Att man missar dessa unika affärsmöjligheter beror sannolikt mest på bristande insikt i var, när och på vilket sätt hot och möjligheter med immateriella rättigheter sker. Förmodligen också i kombination med den inbyggda komplexitet den sk IP:n bär med sig. Här på Bergenstråhle är vi fullt medvetna om att företag med fullt fokus på att utveckla nya produkter, tjänster och marknader låter bli att ta sig den tid de egentligen borde till att utveckla en effektiv IP-strategi som kommer att hjälpa dem utvecklas lönsamt över tid.

Ibland kan det vara relativt enkla insatser som du och din verksamhet kan starta med. För när du upptäcker fördelarna för din verksamhet, kommer du vilja mer…

Här är några snabbtips:

  • Gör en snabbkoll i en internationell varumärkesdatabas, en liten ”screening”, innan du bestämmer namnet på en ny produkt eller tjänst. Redan här har du gjort en rejäl riskeliminering.
  • Fundera på vilken roll ditt varumärke ska ha. Ett starkt varumärke bidrar till effektiv marknadsföring och varumärkesutveckling. Ju mer du använder dig av varumärket i rätt sammanhang, desto tydligare blir uppfattningen om att din verksamhet är förknippat med innovation och kvalitet. Det gynnar viljan att göra affärer med dig och det gynnar din tillväxt.
  • Ta hjälp att göra en patenterbarhetsbedömning innan du springer iväg och försöker söka patentskydd för din innovation. Små företag får som regel igenom betydligt färre godkännanden av sina patentansökningar än de större företagen. Det beror inte lika mycket på brister i din innovation som på bristande erfarenhet och insikter i hur systemet fungerar.
  • Skydda teknik, processer, metoder, algoritmer och en hel del annat som företagshemlighet, även om det kan bli aktuellt med annat skydd som t ex patent lite längre fram. Rutinen är relativt enkel och skyddet uppstår omedelbart, helt utan inblandning av en myndighet.
  • Bra idéer, ordentligt skyddade, hjälper små och medelstora företag att konkurrera med större, etablerade företag och att växa. Det låter som en klyscha men det är fakta.

Så, grattis alla innovativa företag! Det är fortfarande World Intellectual Property Day några minuter till.

Ola Bergfeldt
Business- and Branding Advisor

Write a Reply or Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*