Vill du vässa ditt varumärkesarbete?

Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

Många företag avsätter stora resurser till FoU och konceptualisering av produkter och tjänster, helt logiskt och nödvändigt. Men, kopplingen till och hanteringen av de varumärken som representerar företaget, produkterna och tjänsterna hänger inte alltid med. Speciellt tydligt är det hos entreprenörer från små och medelstora företag där de ofta saknar en varumärkesstrategi eller helt enkelt saknar kunskap om hur man utvecklar ett starkt varumärke.

Det är skillnad på varumärken och varumärken

Spelplanen för dina varumärken blir mer och mer komplex och ”trångbodd”. Att skapa och etablera ett starkt och mer eller mindre globalt skydd är utmanande, inte minst med tanke på den rekordhöga nivå av varumärkesregistreringar som lämnats in de senaste åren. Sannolikheten för förväxling med redan registrerade varumärken är en verklig riskfaktor. Den riskfaktorn behöver hanteras med bra förberedande arbete och skarp hantering av de varumärken du väljer att introducera på marknaden. Att ”vifta bort” varumärkesarbetet som mindre viktigt är riskfyllt och ofta direkt affärsförstörande.

Här bjuder vi på några unika insikter och expertknep som hjälper dig med det mindset du kan ha för att generera starka och väl fungerande varumärken.

9 unika insikter från våra varumärkesexperter:

  1. Varumärken är nästan alltid de mest värdefulla immateriella tillgångarna ditt företag har. Därför är de värda att hanteras och användas som de dyrbara tillgångar de är.
  2. En varumärkesregistrering är ett sätt att berätta för omvärlden att ditt varumärke representerar något viktigt och värdefullt, som är värt att skydda och inte minst, värt att köpa. Varför skulle du annars spendera tid och pengar på en registreringsprocess?
  3. Varumärken ska stärka ditt företag. För de som är mindre erfarna inom immateriell egendom kan skapandet av immateriella rättigheter i allmänhet och varumärken i synnerhet ses som "box-ticking". Den attityden kan vara ödesdiger för ditt företag. Att utveckla ett starkt varumärke har högsta prioritet. Ju längre du väntar, desto mer ökar risken för juridiska komplikationer. Varje marknadsföringsinsats, varje evenemang och aktivitet, varje säljinitiativ och varje marknadslansering du utför utan ett relevant varumärkesskydd skapar en risk i en omvärld du inte har kontroll över.
  4. Varumärkesbyggande ska kopplas ihop med riskhantering. De alternativ du väljer bland som potentiella varumärkeskandidater, bör åtföljas av tydliga riskbeskrivningar och bedömningar. Det ska vara en naturlig del av din beslutsprocess.
  5. Kreativitet i varumärkesframtagning ska kopplas ihop med unikitet i resultatet. Det emotionella bandet till kreativa namnförslag blir lätt en dominerande faktor som tillåts överskugga behovet av bevisad unikitet. Det är lätt att falla för hög kreativitet men det är krävande och dyrt att fastna i  varumärkestvister.
  6. Tänk annorlunda. Genom en förmåga att attrahera både emotionella och funktionella delar av våra sinnen, kan ett varumärke vinna mycket mark. Det är inte bara ett namn, det är en association, ett sammanhang, ett löfte, en önskan och ofta ett helt koncept. Det kan vara hela ditt företag.
  7. Registrerad, inte nödvändigtvis skyddad. Ofta har företag ett stort fokus på att uppnå en registrering. Det råder ingen tvekan om att det är viktigt, men det finns en stor skillnad mellan ett varumärke som enkelt kan få en registrering bara för att registreringsreglerna följs och ett annat varumärke som får sitt skydd baserat på insikter om unika marknadsförhållanden, inte minst när varumärkesskyddet ska gälla i flera regioner och på flera marknader. Det är inte den enda faktorn att hantera, men det är ett område där originalitet spelar in. Ju mer unika och distinkta dina varumärken är, desto lättare blir det att skydda långsiktigt.
  8. Enskilda namn och namnkoncept behöver bedömas olika. Sammanhang, koppling till produkter och tjänster, digitaliseringsnivå och användning på olika marknader spelar roll.
  9. Att prioritera skapandet och värderandet av företagets varumärken ÄR affärsutveckling och ”big business”. Det bidrar till högre summor på sista raden i företagets bokföring.

Kontakta oss så hjälper vi dig att gå från viktiga insikter till starka varumärken.

Ola Bergfeldt
Business- and Branding Advisor

Write a Reply or Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*