Vi säkrar dina varumärken
och din design efter Brexit

Vi hjälper dig att säkra rättigheten till dina immateriella tillgångar så att
du kan fortsätta att göra bra affärer när Storbritannien står utanför EU.

Dina immateriella tillgångar påverkas

När Storbritannien lämnar EU uppkommer flera IP-relaterade frågor, inte minst om vad som händer med giltigheten för dina EU-varumärken och din EU-design i Storbritannien.

När Storbritannien gick ur EU skapades en övergångsperiod som sträcker sig fram till den 31 december 2020. Under den här perioden kommer Storbritannien att fortsätta följa EU:s regler och förordningar. EU-varumärken och EU-design kommer att vara fortsatt giltiga i Storbritannien under hela övergångsperioden.

Aktiva åtgärder krävs efter 31 december

I nästa steg, från och med den 31 december 2020 får registrerade EU-varumärken och registrerad EU-design automatiskt en klonad motsvarighet i Storbritannien. Motsvarande gäller för internationella registreringar som designerats i EU.

För EU-varumärken och EU-design som fortfarande befinner sig på ansökningsstadiet krävs att innehavaren även lämnar in en nationell brittisk varumärkesansökan för att denna ska gälla i Storbritannien. Den nationella ansökan till Storbritannien ska lämnas in senast den 30 september 2021. Vi hjälper dig att se över din situation så att du kan ta rätt beslut i förhållande till dina affärsplaner i Storbritannien.

När du inte vill ha med Storbritannien

Om du inte vill att ditt registrerade EU-varumärke eller din registrerade EU-design ska omfatta Storbritannien, kan du välja bort det genom att göra ett aktivt val. En så kallad opt-out.

Så här hjälper vi dig

För att du snabbt och så smidigt som möjligt ska kunna försäkra dig om att rättigheterna till dina immateriella tillgångar stannar i dina händer, hjälper vi dig med följande tjänster:

För registrerade EU-varumärken eller registrerad EU-design

  • Verifiering av ombudskap för varje omvandlad nationell rättighet hos brittiska varumärkesmyndigheten samt att registreringen verkligen har omvandlats till en nationell rättighet.
  • Införande av det brittiska varumärket i vårt fristhanteringssystem (påminner om när varumärket ska förnyas).

För EU-varumärken och EU-design på ansökningsstadiet

  • Inlämning av brittisk ansökan motsvarande EU-varumärket/-designen.
  • Införande av den brittiska ansökan i vårt fristhanteringssystem.

Hantering av avtal som stöttar dina affärer

  • Vi kontrollerar om dina licens- och distributionsavtal som avser EU behöver uppdateras för att omfatta, eller uttryckligen exkludera, även Storbritannien.
  • Vi uppdaterar omgående de avtal som påverkas av den förändrade marknadssituationen.

Kontakta oss redan idag!

Vi går igenom dina unika marknadsförutsättningar och offererar de eventuella kompletteringar och justeringar du behöver göra för att säkra dina immateriella tillgångar i Storbritannien.