Använd värdet i dina
immateriella tillgångar

Vi har genomfört ett stort antal IP-värderingar för innovativa bolag.
Med ett bevisat värde kan bolagen göra mer lönsamma affärer.

Vi sätter värdet på IP som finansiell tillgång

Företag som investerar i innovation är i snitt tre gånger mer lönsamma än andra. Innovation och förnyelse är därför viktiga verksamhetsmål. De innovativa företagen förfogar över stora finansiella värden i immateriella tillgångar som ibland eller regelbundet behöver värderas utifrån specifika situationer, till exempel vid en bolagsvärdering, förvärv av en verksamhet, avyttring av en innovationsportfölj, eller licensiering eller försäljning av en specifik rättighet.

En stark värderingsmodell

Företag, från startups till globala industrier, behöver vägledning och konkreta underlag som definierar och bevisar tillgångarnas finansiella värde. Bergenstråhle är en erfaren rådgivare och en bra partner för att definiera och ta fram ett kommunicerbart värderingsunderlag. Vår värderingsmodell har bekräftats genom många förhandlingar och förvärv, av revisorer och företagsledningar samt investeringsbolag.

Våra kunder vill att vi hjälper dem att besvara två frågor:

1. Vilket är det finansiella värdet av mina tillgångar (värdeinsikt)?
2. Hur får jag accept på värdet från externa parter (värdetransparens)?

 

 

Våra kunders behov av värderingar

Avslutningsvis lyfter vi fram konkreta situationer där en värdering av immateriella tillgångar gett våra kunder en stark förhandlingsposition:

  • Bolag A skulle licensiera ut immateriella tillgångar till ett partnerföretag och behövde förstå potentiella framtida royaltyintäkter.
  • Bolag B behövde ett finansiellt beslutsunderlag till en 3-årig affärsplan. Syftet var att bedöma om avkastningen på planerad investering i immateriella tillgångar var tillräcklig.
  • Bolag C behövde ett starkt förhandlingsläge för att kunna diskutera villkor, krav och ägarandelar i samband med en förestående investering.
  • Bolag D genomförde en bolagsvärdering med hjälp av sin ekonomikonsult. Som experter inom affärsstödjande IP fick vi i uppdrag att leverera värderingen av de immateriella tillgångarna som en viktig del av hela bolagsvärderingen.

Kontakta oss så hjälper vi dig att göra en relevant värdering.