Nå företagets mål med en immaterialrättsstrategi

När vi hjälper dig att skapa en strategi för hanteringen av din immaterialrätt
får du ett konkret verktyg som direkt stödjer företagets affärsplan, så att ni kan
nå era affärsmål.

4 skäl till att skapa en immaterialrättsstrategi

 

  1. Immateriella tillgångar utgör ca 50-80 % av ett bolags marknadsvärde.
  2. Du vill förstå och kontrollera hur immateriella tillgångar bidrar till värdet i din verksamhet.
  3. Du vill ingå värdebaserade samarbeten som maximerar din ekonomiska avkastning.
  4. Du vill stötta företagets tillväxt genom att tydliggöra värdet i dina immateriella tillgångar vid ekonomiska transaktioner.

 

En första diskussion med våra experter ger dig kunskap om hur du kan jobba strategiskt med dina immateriella tillgångar,  HUR du kan skydda tillgångarna, VILKA tillgångar som stöttar VAD i din tillväxtresa och du kan planera hur du kan stärka din affärsplan. Innehållet i strategin kan med fördel användas för att ta viktiga beslut i frågor som rör t ex utveckling, marknadsföring, samarbeten och investeringar.

Här får du experthjälp att komma igång.

 

Följ oss gärna på LinkedIn