Nå företagets mål med en immaterialrättsstrategi

När du investerar mycket tid och pengar i att skapa immateriella tillgångar
behöver du en strategi som berättar hur tillgångarna ska komma till
användning på resan mot era affärsmål.

4 starka skäl till att skapa en IP-strategi

När vi hjälper dig att skapa en strategi för hanteringen av din immaterialrätt, en så kallad IP-strategi, får du ett konkret verktyg som direkt stödjer företagets affärsplan. Det hjälper er att nå era affärsmål.

Att hantera IP är aldrig ett avslutat jobb. Nya prioriteringar och förändrade omständigheter gör det viktigt att hela tiden kontrollera att din valda strategi inte motverkar företagets affärsambitioner. Här är några viktiga anledningar till att skapa och hela tiden se över din IP-strategi:

  • Immateriella tillgångar utgör kanske 80-90 % av ett bolags marknadsvärde.
  • Du vill förstå och kontrollera hur immateriella tillgångar påverkar värdet i din verksamhet.
  • Du vill ingå värdebaserade samarbeten som maximerar din ekonomiska avkastning.
  • Du vill stötta företagets tillväxt genom att tydliggöra värdet i dina immateriella tillgångar vid ekonomiska transaktioner.

En första diskussion med våra experter ger dig kunskap om hur du kan jobba strategiskt med dina immateriella tillgångar,  HUR du kan skydda tillgångarna, VILKA tillgångar som stöttar VAD i din tillväxtresa och du kan planera hur du kan stärka din affärsplan. Innehållet i strategin kan med fördel användas för att ta viktiga beslut i frågor som rör t ex utveckling, marknadsföring, samarbeten och investeringar.

Här får du experthjälp att komma igång.