Nå företagets mål med en IP-strategi

Ett strategiskt förhållningssätt är viktigt, men det är minst lika viktigt med ”action”. När vi hjälper dig att utarbeta
en IP-strategi får du ett konkret verktyg som hjälper dig att förverkliga affärsplanen och nå företagets mål.

4 skäl till att utarbeta en IP-strategi

 

  1. Immateriella tillgångar utgör ca 50-80 % av ett bolags marknadsvärde.
  2. Du vill förstå och kontrollera hur din IP bidrar till värdet i din verksamhet.
  3. Du vill upprätta värdefulla licensavtal och maximera den ekonomiska avkastningen.
  4. Du vill stötta företagets tillväxt genom tydligare värde i ekonomiska transaktioner.

 

En första diskussion med våra IP-experter ger dig insikt i hur du kan jobba strategiskt med dina immateriella tillgångar, VILKA tillgångar som stöttar VAD i din tillväxtresa och hur du kan vässa din affärsplan. Innehållet i strategin kan inte minst användas för att ta viktiga beslut i frågor som rör t ex utveckling, marknadsföring, samarbeten och investeringar.

Vår expert Johan Örneblad hjälper dig komma igång.

 

Följ oss gärna på LinkedIn