Använd värdet i dina immateriella tillgångar

Såväl startups som globala industrier behöver hjälp att bevisa de immateriella tillgångarnas finansiella värde. Vår modell för värdering har bekräftats genom många förhandlingar och förvärv, av revisorer, företagsledningar och investeringsbolag.

 

Vi genomför ett stort antal IP-värderingar för innovativa bolag. Med ett bevisat värde kan bolagen göra mer lönsamma affärer.

Vi värderar IP som finansiell tillgång

Innovation och förnyelse är viktiga verksamhetsmål och påverkar din lönsamhet. Företag förfogar över stora finansiella värden i immateriella tillgångar som behöver värderas utifrån specifika situationer som en bolagsvärdering, ett förvärv, avyttring av en innovationsportfölj, eller licensiering eller försäljning av en specifik rättighet.

Våra kunders behov av värderingar

Här är några situationer där vi stöttar våra kunders förhandlingsposition:

 

  • Bolag A ska ge en licens (licensiera ut rättigheter) till ett företag och behöver hjälp med prissättning (förstå framtida royaltyintäkter).
  • Bolag B behöver ett finansiellt beslutsunderlag till en affärsplan för att bedöma om avkastningen för planerad investering är balanserad.
  • Bolag C vill ha ett starkt förhandlingsläge för att diskutera värde, villkor, krav och ägande i samband med en förestående investering.
  • Bolag D har gjort en bolagsvärdering med hjälp av en M&A-rådgivare. Nu behöver de hjälp att leverera värderingen av de immateriella tillgångarna som en betydande del av hela bolagsvärderingen.

 

En stark värderingsmodell

Såväl startups som globala industrier behöver hjälp att bevisa de immateriella tillgångarnas finansiella värde. Vår värderingsmodell har bekräftats genom många förhandlingar och förvärv, av revisorer och företagsledningar samt investeringsbolag.

 

Våra värderingar svarar på 2 frågor:

1. Vilket är det finansiella värdet av mina tillgångar (värdeinsikt)?
2. Hur får jag accept på värdet från externa parter (värdetransparens)?