Värdera det som är mest värdefullt

En IP-baserad Due Diligence fokuserar på dina immateriella tillgångar och rättigheter och genomförs i huvudsak i samband med en investering eller uppköp för att säkerställa att bolaget är väl förberett och "paketerat" för ändamålet. Uppdragsgivaren kan antingen vara den säljande parten, en köpare eller en investerare.

Strukturera erbjudandet på ett tydligt och transparent sätt

Genom en DD får säljaren en möjlighet att strukturera erbjudandet på ett tydligt och transparent sätt. Det gör att risker eller rena brister kan uppfattas och åtgärdas innan den faktiska processen påbörjas. Det ökar sannolikheten att ett köp går igenom och hjälper säljaren att motivera sitt pris. På motsvarande sätt erbjuder en DD den köpande eller investerande parten att sätta sig in i bolagets erbjudande i detalj och identifiera eller avfärda risker som skulle kunna äventyra affären.