Vi skyddar dina affärer

Alla behöver strategisk rådgivning. Välgrundade strategiska råd är ofta det som skiljer olika framgångar åt. Vår rådgivning hjälper dig att ta beslut i krävande affärssituationer, de du har i knät just nu och de du kommer ha framför dig. I vår dynamiska IP-rådgivning kommer du att uppleva en tydlig förankring i dina affärsplaner. Det är rådgivning som hjälper till att driva förändring och innovation, stötta tillväxtmöjligheter och minska affärsrisker.

Kommunikation och transparens

Vi är lyhörda och öppna för att marknadens behov och vår kännedom om IP-landskapet kan ibland driva teknikutvecklingen åt håll som vi inte kunnat förutse. När vi uppfattar att det är på väg att ske, kommer vi att prata med dig om det.

 

Vi tänker lika mycket på skydd av dina nuvarande och framtida affärer, som på skydd av en enskild teknik eller en uppfinning. Vi belyser alltid IP-frågor och teknik i relation till marknadens förutsättningar och din önskade position och lönsamhet. Vår strategiska rådgivning hjälper ditt företag att göra rätt affärer.