Du stärker hela företaget

Investeringar i immateriella rättigheter och tillgångar kännetecknas av innovationskraft, affärsutveckling, riskhantering och möjligheter till strategiska samarbeten och kommersialisering. Här på Bergenstråhle erbjuder vi både generella och direkt kundanpassade IP-utbildningar riktade till olika avdelningar och till olika typer av behov på ditt företag.

Här gör IP-utbildningarna stor nytta

  • För Management/Finance, för värdeskapande av IP, integration i affärsverksamhet och investeringsstrategier.
  • För IP-avdelningar/legal, för bästa hantering och praxis för IP. Här hanterar vi bland annat kommande förändringar i IP-systemet.
  • För Försäljning, IP-hantering i kundrelationer och identifiering av intrång och kopiering.
  • För Produktutveckling/FoU, hantera resultat av utveckling, skapa effektivitet i processer och skapa IP och bedöma patent/risk från tredje part.
  • För Marknadsföring. IP:s roll i företagets varumärkesarbete. Extern kommunikation av IP-position och värde. Kommunikation av IP för noterade bolag.