4 starka skäl till en IP-strategi

Vi hjälper dig att skapa en strategi för hanteringen av din immaterialrätt, en så kallad IP-strategi. Du får ett verktyg som direkt hjälper företaget att nå era affärsmål. Här är 4 starka skäl till att skapa och löpande se över din IP-strategi:

  • Immateriella tillgångar kan utgöra upp till kanske ca 90 % av ett bolags marknadsvärde.
  • Du vill förstå och kontrollera hur immateriella tillgångar påverkar värdet i din verksamhet.
  • Du vill ingå värdebaserade samarbeten som maximerar din ekonomiska avkastning.
  • Du vill stötta företagets tillväxt genom att tydliggöra värdet i dina immateriella tillgångar vid ekonomiska transaktioner.

Vi matchar rätt IP-frågor med rätt utvecklingsfas

En första diskussion med våra experter ger dig kunskap om hur du kan jobba strategiskt med dina immateriella tillgångar för att stärka din affärsplan. Oavsett NÄR i ditt företags utveckling som en IP-strategi skapas, är det avgörande att förstå VILKEN utvecklingsfas bolaget befinner sig i och åt vilket håll bolaget är på väg. Olika IP-frågor har olika funktion och olika grad av affärsnytta i olika utvecklingsfaser och kan då nyttjas på olika sätt.

Bolag i tidig utvecklingsfas

Här finns ett tydligt behov att identifiera IP-rättigheter och tillgångar som stöttar olika önskade utvecklingsmöjligheter. I det här tidiga skedet vill du definiera vad ni ska bli kända för och ni vill veta om det ni skapar är unikt.

Bolag i tydlig tillväxt

I en tillväxtfas är ett konkret användande av bolagets immateriella tillgångar en stark konkurrensfördel. Här vill ni förstå vilka ni bäst ska samarbeta med och vilka marknader ni ska prioritera, både ur ett finansiellt och ett konkurrensmässigt perspektiv.

Etablerade bolag med starkt marknadsfäste

Med en tydlig marknadsetablering kommer bolaget vilja kommersialisera den IP som skapats i så stor omfattning som möjligt, så länge som möjligt. Det kan bli aktuellt att förstå vad era produkter, tjänster eller hela bolaget är värt.