Rapporter för ledning och styrelse

Årlig IP-rapportering, finansiell IP-rapportering och rapportering i årsredovisningar anpassas för bolagets ledning och styrelse. 

Det IP-baserade innehållet belyser olika IP-segment, värdeskapande och på vilka sätt olika IP-investeringar under året har bidragit till företagets affärer.

IP-rapportering som del i ett IP Partnerskap

I vår populära samarbetsprocess IP Partner™ jobbar vi tillsammans med våra kunder i en cyklisk och framåtsträvande process. Processen skapar extra hög proaktivitet där vi på Bergenstråhle driver på prioriterade IP-frågor och löser utmanande uppgifter. Vi ser till att hela tiden ha uppdaterad insikt i er affär och ett stort engagemang kring gemensamt uppsatta mål för att underlätta IP-relaterade beslut. Vår rådgivning hjälper er att se det aktiva bidraget som IP-investeringarna ger till företagets affär – idag och imorgon.