Synliggör framtida IP-kostnader

När vi hjälper dig med IP-budgetering ser vi till att dina framtida IP-kostnader synliggörs så att de kan beslutas, planeras och hanteras i god tid. Det mest effektiva budgeteringsarbetet sker som en del i vår samarbetsprocess IP Partner™.

Vi hjälper dig att lägga hela pusslet

Det kan vara en utmaning att se helheten och passa ihop de enskilda bitarna, till och med för oss som är erfarna experter.

 

Det finns flera viktiga områden som inte ska missas i din IP-budget; officiella och återkommande avgifter och översättningskostnader, projektkostnader i samband med t.ex IPR-ansökningar (patent mm), rådgivningskostnader i samband med planerade satsningar och investeringar som värderingsarbete och licensieringsprojekt, interna utbildningsinsatser för att nämna några viktiga områden som ni hanterar i större eller mindre omfattning.

 

Det här är kostnader som ofta är utspridda över olika livscykelstadier av ditt IP-arbete och dina immateriella tillgångar.