Ju mer du ser och förstår, desto bättre beslut kommer du ta

Du kan vara en lokal aktör eller en internationell spelare. Oavsett vilket så hjälper vi dig att hålla koll på eventuella affärshot från konkurrenter och deras IP-rättigheter, förutse branschtrender, ge dig ett strategiskt övertag och starka interna beslutsunderlag när vi identifierar affärsrisker och hittar nya fungerande vägar för företagets innovation och utveckling.

Det här hjälper vi dig med

  • Säkerställa exklusiviteten för dina patent, varumärken, design och domännamn.
  • Hålla dig uppdaterad på marknaden ur ett innovations- och IP-perspektiv.
  • Identifiera IP som är potentiellt skadlig och konkurrerar med din verksamhet.
  • Kontrollera användningen av din IP på tredjepartsplattformar (ex: sociala medier och e-handelsplattformar).
  • Agera med insikt i andra parters IP-strategi.