Se, inse och besluta

I våra IP-analyser djupdyker vi i "big data" som är relevant för dina ambitioner för marknad, teknik, utveckling av affären och din värdefulla varumärkesposition. Vi samlar, strukturerar och tolkar all data så att alla i ditt team förstår och får den insikt ni behöver för att kunna driva bättre resultat och bygga mer träffsäkra IP-strategier.

 

Analysen:

  • Ser och tolkar värdet på din IP-position.
  • Identifierar okända konkurrenter, deras teknik och utvecklingsstrategi.
  • Identifierar potentiella mål för förvärv.
  • Ger råd om din möjliga varumärkesposition.

Vad vill du att din analys ska visa?

När du utvecklar idéer, teknik och förhoppningsvis innovationer, är en grundförutsättning för kommersiell framgång att ha god kunskap om din omvärld. Bergenstråhle har expertkompetens inom olika typer av sökningar i bland annat patent- och litteratur-databaser, varumärkesdatabaser och flera andra källor med "IP Intelligence". Dessa är viktiga, t ex i samband utvärdering och positionering av en potentiell patentansökan eller för olika typer av strategiska analyser.

 

Det finns flera olika typer av syften för sökningar och samtidigt olika analyser. Några exempel är Asset Insight-analyser där vi identifierar, kartlägger och prioriterar alla immateriella tillgångar, patenterbarhetsanalys, olika tekniköversikter och FTO-analyser.