Bra design är värd ett bra designskydd

Med ett patent kan du skydda innovationer som löser ett tekniskt problem. Men, det kan ju vara så att huvudfokus för din innovation inte ligger på tekniken utan på produktens utseende och design.

4 starka skäl till designskydd

MARKNADSVÄRDET. Bra design innebär ofta bra försäljning. Designfaktorn kan dessutom vara en framgång när du förhandlar med investerare, tecknar licensavtal eller förbereder andra ekonomiskt baserade transaktioner.

VARUMÄRKET. Bra design är ofta ett signum för marknadsledare. Vi människor brukar gilla genomtänkt designade produkter och gillar dessutom att skylta med dem, både privat och professionellt.

 

BEVISBÖRDAN. Om du hamnar i konflikt med någon som kopierar din design, är det mycket lättare att bevisa att du äger designen om du har en dokumenterad rättighet.

KOMPLEMENT. Med ett patent kan du skydda dina innovationer som löser ett tekniskt problem. Med en kompletterande designansökan kan du skydda viktiga designelement i din innovation.

 

Kriterier för designskydd

Du har sannolikt satsat mycket tid och pengar på att ta fram din unika design. Ett registrerat designskydd ger dig ett dokumenterat skydd till designen under en tid om max 25 år. Din design ska resultera i en produkt eller produktdel – ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål. Här är de viktigaste kriterierna som måste uppfyllas:

NYTT. Din unika design får inte redan ha gjorts allmänt tillgänglig. Din design anses inte vara allmänt tillgänglig om yrkesverksamma inom produktområdet troligen inte kunde känna till att designen gjorts offentlig. Om designen visats finns vissa frister inom vilka du ändå kan söka skydd!

SÄRDRAG. Din design måste kunna visa upp tillräckligt utmärkande särdrag och egenskaper jämfört med vad som är tidigare känt.

Vad kan skyddas?

När man bestämmer sig för att skydda en specifik design är det viktigt att noga tänka igenom hur det kan göras på bästa sätt. Utformningen av din designansökan påverkar vilken omfattning skyddet kan få. Fundera på vilka de viktigaste designelementen är och hur dessa kan skyddas på bästa sätt. Sådana här frågor är vi experter på!

Flera länder har speciella krav på ritningsunderlag och vyer över produkt och design. Känner man inte till hur det ska hanteras kan det skapa hinder för dig redan i ansökningsprocessen.

Exempel på skyddsmöjligheter:

 • Utseendet på en produkt eller en del av en produkt, när den skiljer sig väsentligt från vad som tidigare blivit känt och inte är för enkel (banal).
 • Förpackningar, så kallade utrustningstaggar, grafiska symboler, typsnitt, datorsymboler, en speciell layout och webbdesign.
 • 3-dimensionella objekt, produktserier, utstyrslar, dekor och ornament.

En designregistrering är generellt giltig i 5 år åt gången och kan förnyas i nya femårsperioder upp till totalt 25 år.

 

Uppenbara fördelar med designskydd

Det blir vanligare och vanligare att produkternas eller marknadsföringens utseende är en avgörande konkurrensfaktor. En strategi för design syftar till att säkra och kontrollera det stora värde som ligger i din ensamrätt till unik formgivning av produkter och till andra grafiska uttryck som är representativa för ditt företag.

Varför en strategi för designskydd?

 • Du kan lättare vidta åtgärder mot otillåtna kopior som utnyttjar din design.
 • Du bestämmer var designskyddet ska gälla. T ex hela EU, USA och Kina?
 • Designskyddet kommer att öka värdet på din produkt och hjälpa dig att bygga marknader.
 • Designskyddet kommer att öka värdet på ditt företag och göra det mer synligt för potentiella investerare.
 • Din rätt till designen ger dig en bra utgångspunkt vid ingående av försäljnings- och licensavtal.
 • Om ditt företag söker finansiering för t ex utvecklingskostnader kan designskyddet vara en avgörande faktor.
 • Kostnaderna för designskydd är relativt låga.
 • Du kan registrera din design i EU upp till 12 månader efter att designen har publicerats.