RESET

Ping Wu

Patent Attorney, Chinese Patent Agent

, +46 73 150 29 54
Stockholm

Ping är Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners och hjälper  kunder inom datateknik, databehandling och programvara. Ping ger kunderna råd i Kina-relaterade frågor, inklusive både patentfrågor och "utility"-frågor. Ping arbetar främst med patentansökningar, freedom to operate-undersökningar, IP-rådgivning, IP-strategier, dokumentöversättningar och affärsutveckling i Kina. Ping har sju års arbetserfarenhet som patentutredare vid SIPO (State Intellectual Property Office) och är också auktoriserat patentombud för den kinesiska marknaden.