RESET

Petra Knoop Udén

COO and Partner, European Trademark and Design Attorney

, +46 72 569 24 10
Jönköping

Petra är COO, Partner och European Trademark & Design Attorney hos Bergenstråhle & Partners. Hon arbetar med hantering och juridiska frågor inom hela IP-området, men med ett huvudfokus på varumärkes- och designrättigheter. Petra utarbetar också IP-avtal av olika slag och ger råd om olika frågor inom IP-området, t ex i samband med ansökningsstrategier över hela världen och tvistefrågor kring varumärken och designrättigheter. Hon jobbar också med analys av IP-portföljer, upphovsrättsliga frågor, kommersialisering och i intrångsfrågor. Petra representerar också kunder i tvistemål både i administrativa och rättsliga förfaranden och deltar i utredningar av patentintrång. Hon har en lång erfarenhet av designfrågor och arbetar fortfarande med flera designintensiva kunder.

Innan Petra började hos Bergenstråhle arbetade hon hos ett annat IP-företag i 6 år, bland annat som en del av specialistgruppen för varumärkeshantering och även medlem i Kina-teamet. Som sådan reste hon till Kina flera gånger för att träffa kinesiska företag och för att hålla seminarier om de europeiska varumärkes- och designsystemen. Innan dess arbetade Petra inom IT-området i ett par år, där var hon ansvarig för uppstarten av en varumärkesavdelning som sattes igång när hon lämnade företaget. Hon har också arbetat inom oppositionsavdelningen vid EUIPO i flera år. Petra har totalt 16 års erfarenhet inom området immateriella rättigheter.