RESET

Niklas Forslund

Patent Attorney, IP Strategy & Management

, +46 70 664 15 03
Stockholm

Niklas är auktoriserat patentombud på Bergenstråhle & Partner. Han jobbar med att utarbeta och hantera patentansökningar inom områden som life science och kemiteknik och har speciell teknisk expertis inom läkemedel och medicintekniska produkter, inklusive implantat, katetrar, kirurgi och system för läkemedelsleverans. Med 30 års erfarenhet jobbar Niklas på en mycket avancerad nivå med immateriella rättigheter. Erfarenheten omfattar bland annat nyhetssökningar, patenterbarhetsrapporter, freedom to operate-undersökningar, IP due diligence, upprättande av avtal och tvisthantering. Niklas var tidigare IP-direktör på Pharmacia under ett antal år och kom till Bergenstråhle 2004. På Pharmacia jobbade han med, förutom att skapa och hantera patentportföljer, alla typer av transaktioner som rör immateriella rättigheter och samordnade även globala patenttvister.