RESET

Henrik Carlsson

Attorney at Law

, +46 70 876 93 82
Stockholm

Henrik hjälper våra kunder inom många immaterialrättsliga områden och är bland annat expert inom företagshemligheter samt varumärkes- och marknadsföringsfrågor. Henriks erfarenhet är hämtad hos innovativa giganter som Chr.Hansen, SKF och Philips. En av hans insikter har lett till förståelsen av vikten att utbilda ett företags medarbetare inom de nämnda områdena och minska risken för företaget att förlora kontroll över värdefulla immateriella tillgångar.