RESET

Gabriela Tomescu

Patent Attorney, US Intellectual Property Attorney

, +46 76 534 57 75
Stockholm

Gabriela är US Patent Attorney hos Bergenstråhle & Partners med speciell expertis inom medicinteknik. Förutom erfarenheten inom patenthantering är Gabriela en rådgivare till kunder avseende IP-strategi och utveckling av IP-portföljer, freedom to operate-undersökningar, IP due diligence och varumärkeshantering. Gabriela har omfattande erfarenhet av nystartade företag och affärsutveckling inom startupvärlden. Innan hon kom till Bergenstråhle arbetade Gabriela som chef för immateriella rättigheter vid tre nystartade medtech-verksamheter i Silicon Valley och efter det som IP-konsult i egen verksamhet i USA.