Strategi

Financial reports and Annual reports

”Sidans innehåll är under framtagande, kontakta mig Joakim Hernström vid intresse.” Joakim Hernström CBO Si meliora dies, ut vina, poemata Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos. Excludat iurgia finis, Est vetus …

Financial reports and Annual reports Läs mer »

ROI Workshop™

”ROI workshop™ ger insikter, relevant affärsriktning och mängder av inspiration.” Joakim Hernström CBO Return On Innovation® är näringslivets nya nyckeltal Att bygga upp IP-portföljer och jobba med immateriella rättigheter och tillgångar är alltid en ekonomisk investering för ditt bolag. För att investeringen inte ska stanna vid en kostnadspost, skapar vi insikter om potentiell utveckling och …

ROI Workshop™ Läs mer »

IP Strategi

”Våra IP-strategier visar hur era investeringar i immateriella tillgångar ger stöd för interna affärsstrategier och mål när bolaget ska utvecklas.”   Joakim Hernström CBO 4 starka skäl till en IP-strategi Vi hjälper dig att skapa en strategi för hanteringen av dina immateriella tillgångar, en så kallad IP-strategi. Du får ett verktyg som direkt hjälper företaget …

IP Strategi Läs mer »

IP-ramverk och policy

”IP-policyn guidar beslutsfattande, investeringar och nyttjande av företagets IP för att skydda de investeringar som bolaget gör i IP och för att skapa högre Return On Innovation®.” Joakim Hernström CBO IP-policyn hjälper bolaget att ”satsa på rätt hästar” IP-policyn är en avsiktsförklaring och en beskrivning som tydliggör hur bolaget vill skapa och använda sina immateriella …

IP-ramverk och policy Läs mer »

IP Review

”IP Review säkerställer att IP-portföljen har relevans och levererar kommersiell lönsamhet.” Staffan Zilling IP Management, Patent Attorney   Din IP ska stötta ditt bolag även när ni utvecklas IP Review sker ofta på årsbasis och ibland även på direkt förfrågan. I en IP Review kommer all irrelevant IP antingen utvecklas, tas bort eller säljas till andra …

IP Review Läs mer »

IP-budget

”Budgeteringsarbete för att investera i och hantera dina immateriella tillgångar och rättigheter, är lite som att lägga ett pussel.”   Joakim Hernström CBO Synliggör framtida IP-kostnader När vi hjälper dig med IP-budgetering ser vi till att dina framtida IP-kostnader synliggörs så att de kan beslutas, planeras och hanteras i god tid. Det mest effektiva budgeteringsarbetet …

IP-budget Läs mer »

IP-utbildningar

”Våra IP-utbildningar ger insikter som ökar företagets innovationskraft och lönsamhet.” Joakim Hernström CBO Du stärker hela företaget Investeringar i immateriella rättigheter och tillgångar kännetecknas av innovationskraft, affärsutveckling, riskhantering och möjligheter till strategiska samarbeten och kommersialisering. Här på Bergenstråhle erbjuder vi både generella och direkt kundanpassade IP-utbildningar riktade till olika avdelningar och till olika typer av …

IP-utbildningar Läs mer »

Strategisk rådgivning

”Du får rådgivning som ger nya insikter och förståelse så att du bättre kan nyttja dina investeringar i IP.” Joakim Hernström CBO Vi skyddar dina affärer Alla behöver strategisk rådgivning. Välgrundade strategiska råd är ofta det som skiljer olika framgångar åt. Vår rådgivning hjälper dig att ta beslut i krävande affärssituationer, de du har i …

Strategisk rådgivning Läs mer »

Årlig IP-rapportering

”Årlig IP-rapportering, finansiell IP-rapportering och rapportering i årsredovisningar anpassad för bolagets ledning och styrelse.” Joakim Hernström CBO Rapporter för ledning och styrelse Årlig IP-rapportering, finansiell IP-rapportering och rapportering i årsredovisningar anpassas för bolagets ledning och styrelse.  Det IP-baserade innehållet belyser olika IP-segment, värdeskapande och på vilka sätt olika IP-investeringar under året har bidragit till företagets …

Årlig IP-rapportering Läs mer »

Pressmeddelanden

”Som innovativt bolag har du en unik möjlighet att formulera pressmeddelanden där företagets IP understryker kvalitet och unikitet.” Ola Bergfeldt CMO Du stärker bolagets varumärke Att få uppmärksamhet i medier genom pressmeddelanden ger hög trovärdighet som inte går att köpa sig till med reklam. Vi hjälper dig att förstå hur du skriver ett intressant pressmeddelande …

Pressmeddelanden Läs mer »