Portföljförvaltning

Förvaltning av IP-portfölj

”Förvaltning av IP-portföljer med registrerade rättigheter betyder att vi bedömer och hanterar bolagets immateriella tillgångar.” Susanne Permerius Persson Head of IP Administration Portföljhantering som optimerar affärsvärde och nytta Att bygga upp och hantera IP-portföljer innebär en mängd administrativa uppgifter genom olika tillgångars hela livscykel. Vi samordnar och hanterar IP-portföljen genom ditt dedikerade Bergenstråhle-team, med en …

Förvaltning av IP-portfölj Läs mer »