Invention harvesting

”Med Invention Harvesting identifierar, dokumenterar och utvärderar vi befintliga IP-tillgångar, men ser också potential till nya uppfinningar och ökar företagets interna innovationskraft.” Mats Eriksson Expert innovationsutveckling Stärk din marknadsposition genom ökad IP-aktivitet Invention Harvesting med Bergenstråhle som facilitator stärker din marknadsposition genom att skapa ökad IP-aktivitet. Kontakta oss så berättar vi mer! Utmana Status Quo …

Invention harvesting Läs mer »