Steg 1/7
1. Våra kunder vill mäta vilken affärsnytta de får på sina investeringar i IP. Vill du också kunna det?
Steg 2/7
2. Har du koll på vilka av företagets immateriella tillgångar som bäst stöttar och skyddar företagets vision?
Steg 3/7
3. När ditt företag utvecklas, vet du då om era IP-tillgångar fortsätter att skapa maximal nytta och värde till företaget?
Steg 4/7
4. Om du hamnar i en problemsituation med någon av dina IP-tillgångar, har du då en färdig riskanalys som stöd?
Steg 5/7
5. Planerar ni att öka farten i företagets utveckling och behöver finansiellt stöd för att ta nästa steg?
Steg 6/7
6. Har du relevanta beslutsunderlag som visar hur du kan nyttja företagets IP-tillgångar i olika affärssituationer?
Steg 7/7
7. Upplever du att ditt företag har höga IP-kostnader som aldrig verkar ta slut?

Din test är klar!

  Det här är nästa steg!

  Svaren visar att ditt företag kan få mer Return On Innovation®. Fyll i kontaktformuläret för att boka in ett kostnadsfritt rådgivningsmöte om hur just ditt företag får mer affärsnytta av era IP-investeringar. När vi får din intresseanmälan återkommer vi direkt med ett förslag på tid. Alla kontakter hanteras med full sekretess.

  Boka kostnadsfri rådgivning  Så här har vi tolkat dina svar:

  1. Våra kunder vill mäta vilken affärsnytta de får på sina investeringar i IP. Vill du också kunna det?

  ”Vi ser till att affärsnytta blir en hygienfaktor i era IP-investeringar.”
  ”Se upp så att inte företagets IP-investeringar enbart blir en kostnadspost.”
  2. Har du koll på vilka av företagets immateriella tillgångar som bäst stöttar och skyddar företagets vision?

  ”Att ta kontroll över företagets immateriella tillgångar är starten mot mer Return On Innovation®.”
  ”Redan i vår initiala rådgivning diskuterar vi vilka tillgångar som har störst värde för dig.”
  3. När ditt företag utvecklas, vet du då om era IP-tillgångar fortsätter att skapa maximal nytta och värde till företaget?

  ”Toppen! Då har ni säkert redan inventerat och värderat era immateriella tillgångar.”
  ”Låt oss hjälpa dig att inventera och värdera affärsnyttan av era immateriella tillgångar.”
  4. Om du hamnar i en problemsituation med någon av dina IP-tillgångar, har du då en färdig riskanalys som stöd?

  ”Ditt företag har minskat affärsrisker som kan kopplas till immateriella tillgångar.”
  ”Vi hjälper dig att minska affärsrisker som kan kopplas till immateriella tillgångar.”
  5. Planerar ni att öka farten i företagets utveckling och behöver finansiellt stöd för att ta nästa steg?

  ”Vi hjälper dig att definiera användningsområden och värde för era immateriella tillgångar.”
  ”Vi kan hjälpa ditt företag att värdera affärsnyttan i era immateriella tillgångar kopplat till den situation ni befinner er i.”
  6. Har du relevanta beslutsunderlag som visar hur du kan nyttja företagets IP-tillgångar i olika affärssituationer?

  ”Toppen! Då har ni säkert redan inventerat och värderat användbarheten i era immateriella tillgångar.”
  ”Vi hjälper dig att inventera och bedöma användbarheten i era immateriella tillgångar.”
  7. Upplever du att ditt företag har höga IP-kostnader som aldrig verkar ta slut?

  ”Ditt företag gör kostsamma investeringar i IP som inte har koppling till konkreta affärsmål."
  ”Ditt företag gör lönsamma investeringar i IP som bottnar i konkreta affärsmål."