Posts and advice about
the value of innovation

Expert advice

Corona, trender och nyttan med patentinformation

När företag enbart undersöker och analyserar marknads- och användardata som bas för att skapa beslutsunderlag till sin strategiska utvecklingsinriktning, jobbar de inte med hela sanningen. Det betyder naturligtvis att dina beslut riskerar att bli direkt felaktiga.

Framgångsnycklar till ditt spelutvecklingsprojekt

Värdet du skapar i ett spelbolag går inte att ta på, det är immateriellt. I ett spel skapas en mängd värden som du vill ha kontroll över, allt från figurer i spelet till ett spelmoment, spelmekanik eller en historia som driver handlingen framåt. Här i bloggen ger jag dig några viktiga nycklar som kan användas i spelutvecklingsprojekt av olika storlekar för att säkerställa och stärka kontrollen av de immateriella tillgångar som skapats.

Creating value with trademark management

When establishing your branding and ensuring the protection of your brand, you almost always deal with legal issues and situations. Protecting your product or business brand is a fundamental aspect of your market presence. So, from the very beginning of your business journey, you should create a plan for protecting and maintaining your intangible assets and rights (IP), including trademarks, copyright, patents, design, contracts, business models or whatever might be the assets that represents a great value to your business.

IP-administration – förmågan att hantera lika många regler som undantag

När jag frågar kollegor eller andra i branschen vad det är de tycker är roligast i rollen som IP-administratör och hur det kommer sig att man blir kvar länge i rollen, får jag oftast svaret att det är för att det är ett så varierande arbete. Du blir aldrig riktigt fullärd. När du precis har fått koll på alla regler, lagar och tidsfrister runt om i världen så är det något land eller region som gör en förändring och det blir en massa nytt att förhålla sig till och anpassa sig efter.

Are you filing trademarks in the US legally?

In recent months the USPTO has become concerned about a substantial increase in the number of improper filings of trademark applications which include inaccurate and possibly fraudulent claims of use of the mark. An increasing number of applicants fail to fulfill their legal and ethical obligation to file accurately and in good faith, especially with regard to the claims that the mark is used in commerce.
Legal smartness

Bromtons jakt på förlängd ensamrätt

När den tekniska funktionen är den enda faktorn som styr produktens utseende, saknar det betydelse om det finns andra alternativa former. Det kan däremot ha betydelse om den form som valts innehåller viktiga icke-funktionella beståndsdelar, som är ett resultat av ett fritt val från upphovsmannens sida.

Regeringen markerar vikten av immaterialrätt

I proposition Prop. 2019/20:149 accentueras att betydelsen av immateriella rättigheter hela tiden ökar. I kölvattnet av det ökande värdet har det utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Strafflagstiftningen behöver anpassas så att den här typen av brottslighet får påföljder som står i proportion till brottens allvar.

To sample or not to sample?

A good thing about my 20-minutes long morning commute to the office is that this is a 20-minutes long, uninterrupted music session for me. When I was listening to Veronica Maggio this morning (I know, this is my guilty pleasure), my IP-tuned mind immediately started to boil up around the idea of how much of the music I hear is actually an original creation? Also around how much of the music that is licensed in the best case scenario (“borrowed” in the more down to earth scenario)?

When an underdog successfully encounters a giant in intellectual property disputes

McDonald´s “new” competitor is the Irish fast food chain Supermac´s, having approximately + 3000 employees, in contrast to MacDonald’s ~ 235,000. This case is a great example of when an underdog successfully encounters a giant in intellectual property disputes.

The other price of committing patent infringement we usually do not talk about

If you are protective of your trade information in respect of your competitors, this recent case gives both parties of a patent dispute guidance of intellectual property strategies to achieve Return-On-Innovation.
Commercialization

Hur blir ditt bolag en del av den positiva IP-trenden?

Innovation bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna. Här berättar vi om den färska rapport som EPO och EUIPO publicerat och som visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag.

Can the accounting of intangible assets help to tell the story and future of a digital tech company?

Spring 2017, software platform company disrupting a traditional high yield industry through the combination of user generated content, B2B - C2C tech platform and a shared-economy worldwide scalable business model in the mist of B-round with the promise of IPO in 8 to 12 months.

The role of Business Control in executing on the promises of Digital Transformation

While the role of the CIO to execute the technical enablers and supporting process of a digital transformation is fundamental and clear, the role of finance and, especially business control is decisive to A) certify that those technical enablers do deliver on the promises of the business disruption that digital transformation promises and B) turn those enablers, and the benefits generated by those, into business levers.

Intellectual Property Rights: The digital vehicle to packetise and digitally distribute knowledge intensive products?

Sara Amorós indicates in her research paper “The hidden costs of R&D collaboration” that “We find that the firm’s probability to do R&D or to introduce an innovation increases with the level of productivity, but only when this activity is shared with a research partner.

Digital Transformation Accelerates the need for Innovation

While Innovation is in most companies agenda, the disruptions and transformation in business processes and models enabled by digital technologies should bring innovation, and specially corporate venturing as tool to contribute to its management, to the top 3 strategic topics of the board and management team.