Posts and advice about
the value of innovation

Expert advice

Ta dig över varumärkesarbetets trösklar

Är varumärket hjälten i din marknadsföring?

När du använder varumärket som en värderesurs och är noga med att kärnan i det egna varumärket är densamma i alla aktiviteter, då blir det en svårslagen kombination som kommer att växa varumärket i betraktarens ögon.

Vi skriver starkare patent

I en patentansökan är patentkrav det som definierar det tekniska skyddsomfånget på det du vill skydda, och därmed även det du inte vill skydda. Patentet skyddar alltså bara det som framgår av de patentkrav du har formulerat. Det är varken produkten eller metoden som har uppfunnits som skyddas av patent, endast det som framgår av patentets patentkrav. Punkt.

Är du äkta?

När du ska bygga ett starkt varumärke är det viktigt att inte hitta på saker som du inte är och att inte lova saker som du sedan inte håller, då kommer du tappa i trovärdighet och få stora problem. Exempel på tidigare starka varumärken som nu tydligt struntar i äkthetsregeln finner du speciellt inom bankväsendet och politiska partier (no more comments).

Vad ska varumärket heta?

Hur skapar du ett namn som är lätt att komma ihåg – för rätt saker? Ett namn som är engagerande – för rätt saker? Ett namn som ser bra ut i marknadsföring och som har ett ledigt domännamn som bygger ditt varumärke online?

World Intellectual Property Day 2021

World Intellectual Property Day 2021 riktar återigen ljuset på den viktiga roll som små och medelstora företag har för framgång i vårt moderna samhälle.

Produktutveckling med nya innovationseffekter

Att hantera innovation bättre än dina konkurrenter är core business. Jag kan hjälpa dig att skapa helt ny innovationskraft i ert produktutvecklingsarbete.

Patent – vårt gedigna hantverk

Vi hjälper dig att skapa patent och bygga upp en patentportfölj för att skydda ditt företags kärnteknik och utan tvekan – dina framtida affärsmöjligheter. I väldigt många fall är det definitivt det mest värdefulla din verksamhet har, ofta i kombination med specifik och dokumenterad know-how och ditt varumärke.

Hur förstår man varumärke?

När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

I huvudet på en IP-koordinator

Det är vi som ser till att immaterialrättsansökningar hanteras som de ska, att avgifter är betalda och att registreringar hålls vid liv. För vi vill ju inte att våra kunder ska gå miste om sina dyrt förvärvade affärsrättigheter.

I huvudet på våra varumärkesexperter

Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

Vill du vässa ditt varumärkesarbete?

Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

Sålde sin låtskatt för ca 3 miljarder

I slutet av föregående år genomfördes ett av de största förvärven någonsin i musikbranschen genom försäljningen av Nobelpristagaren Bob Dylans låtkatalog. Bob Dylans katalog av immateriella rättigheter fick ett ansenligt värde vid avyttringen.

Att värdera immateriella tillgångar

Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.

Det här med immateriella tillgångar

En tillgång är en resurs som bör vara kontrollerad av t ex ett företag, annars är det ju inte en resurs för företaget. Den här tillgången är ett resultat av något som antingen redan finns tillgängligt (ex: kunskap), som skapats (ex: ett varumärke) eller som kanske har köpts in (ex: en teknisk lösning som kompletterar eller utvecklar en redan existerande lösning som företaget har). För att klassas som tillgång ska det också ha potential att generera fördelar i framtiden. Fördelen kan t ex innebära ett inflöde av pengar eller andra tillgångar, tillgång till fördelar som kanske innebär konkurrens- och marknadsfördelar eller varför inte minskade kostnader, det är ju en rätt behaglig fördel.

Tillgångar som är enkla eller svåra att identifiera

Låt oss fortsätta att ”provtänka” lite kring begreppet värde och kopplingen till immateriell egendom. Det första man behöver göra för att över huvud taget kunna prata om värde, är att identifiera en egendom.

Jag lovar att din immateriella egendom har värde

Din immateriella egendom kan vara lite lurig att uppfatta och definiera. Och den kanske inte ser ut att ha ett tydligt värde idag, men då har den sannolikt ett stort potentiellt värde i framtiden. Det är ett faktum som kan ge dig betydande konkurrensfördelar på marknaden redan nu.

Lyckas med patent i Kina

Med hjälp av våra två IP-experter Ping Wu och Li Li, experter på det kinesiska patentsystemet och med egen direkt erfarenhet från Kina, erbjuder vi våra kunder högrelevanta beslutsunderlag i samband med analyser av och satsningar på den kinesiska marknaden.

Bra rutiner håller affärerna igång

Även mindre företag behöver icke personkopplade rutiner för hantering av de aktiviteter och tjänster som representerar stora delar av företagets värde. Hur hanterar du till exempel patentfrågor och betalning av årsavgifter?

Corona, trender och nyttan med patentinformation

När företag enbart undersöker och analyserar marknads- och användardata som bas för att skapa beslutsunderlag till sin strategiska utvecklingsinriktning, jobbar de inte med hela sanningen. Det betyder naturligtvis att dina beslut riskerar att bli direkt felaktiga.

Framgångsnycklar till ditt spelutvecklingsprojekt

Värdet du skapar i ett spelbolag går inte att ta på, det är immateriellt. I ett spel skapas en mängd värden som du vill ha kontroll över, allt från figurer i spelet till ett spelmoment, spelmekanik eller en historia som driver handlingen framåt. Här i bloggen ger jag dig några viktiga nycklar som kan användas i spelutvecklingsprojekt av olika storlekar för att säkerställa och stärka kontrollen av de immateriella tillgångar som skapats.

Hur blir ditt bolag en del av den positiva IP-trenden?

Innovation bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna. Här berättar vi om den färska rapport som EPO och EUIPO publicerat och som visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag.

Creating value with trademark management

When establishing your branding and ensuring the protection of your brand, you almost always deal with legal issues and situations. Protecting your product or business brand is a fundamental aspect of your market presence. So, from the very beginning of your business journey, you should create a plan for protecting and maintaining your intangible assets and rights (IP), including trademarks, copyright, patents, design, contracts, business models or whatever might be the assets that represents a great value to your business.

IP-administration – förmågan att hantera lika många regler som undantag

När jag frågar kollegor eller andra i branschen vad det är de tycker är roligast i rollen som IP-administratör och hur det kommer sig att man blir kvar länge i rollen, får jag oftast svaret att det är för att det är ett så varierande arbete. Du blir aldrig riktigt fullärd. När du precis har fått koll på alla regler, lagar och tidsfrister runt om i världen så är det något land eller region som gör en förändring och det blir en massa nytt att förhålla sig till och anpassa sig efter.

Are you filing trademarks in the US legally?

In recent months the USPTO has become concerned about a substantial increase in the number of improper filings of trademark applications which include inaccurate and possibly fraudulent claims of use of the mark. An increasing number of applicants fail to fulfill their legal and ethical obligation to file accurately and in good faith, especially with regard to the claims that the mark is used in commerce.

Att leda ett (bo)lag till framgång

Hur tänker och arbetar ledare inom idrotten och näringslivet för att nå extra bra resultat? Finns det några grundläggande principer som alltid fungerar? Vi på Bergenstråhle & Partners funderar en hel del på vad bra ledarskap är och hur vi själva kan bli bättre på att motivera, utveckla och leda oss själva i vårt (bo)lag.
Press releases

Den 50 000:e domännamnstvisten

Att internet styr våra liv idag är ingen överdrift, och detta pandemins år har betydelsen ökat än mer. I takt med det har även bedragarnas aktiviteter uppenbarligen ökat.

Lyckas med patent i Kina

Med hjälp av våra två IP-experter Ping Wu och Li Li, experter på det kinesiska patentsystemet och med egen direkt erfarenhet från Kina, erbjuder vi våra kunder högrelevanta beslutsunderlag i samband med analyser av och satsningar på den kinesiska marknaden.

Om jag tar bort varumärket då?

Varumärkesrätten ger en ensamrätt att använda varumärket. En av effekterna är att man kan stoppa piratkopior och andra intrång. Men blir det ett intrång om någon tar bort varumärket?

Hur blir ditt bolag en del av den positiva IP-trenden?

Innovation bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna. Här berättar vi om den färska rapport som EPO och EUIPO publicerat och som visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag.
News

Do you need to accelerate patent protection in Brazil?

There is a fast-track examination for patents in Brazil. Learn how to obtain a quick patent in Brazil by using the PPH program, Patent Prosecution Highway programme.

Möt Gabriela Tomescu, US patent attorney

Från en nyligen genomförd intervju hos IP-akademin (på engelska): Gabriela Tomescu, US Patent Attorney at Bergenstråhle & Partners, finds it stimulating to teach US patent practice at IP-akademin and that a good understanding of US IP is very helpful for more Swedish patent attorneys.

Bergenstråhle storsatsar på IP-rådgivning i norra Sverige

Norrlandsregionen är en växtplats för innovation och hållbar industri och precis här, med utgångspunkt i Skellefteå, öppnar Bergenstråhle & Partners kontor i augusti. Vi vill stötta de innovativa och regionalt etablerade företagen med IP-baserad affärsrådgivning så att de kan få ett värdefullt kvitto på sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Produktutveckling med IP som hävstång

//Pressmeddelande// Bergenstråhle och Prodelox inleder ett strategiskt samarbete för att hjälpa företag effektivisera produktutvecklingsprocessen i tidiga utvecklingsstadier. Våra specialister inom IP-strategi och produktutveckling är överens om hur framgångsrikt utvecklingsarbete bör bedrivas och tar nu steget längre för att erbjuda kunder en accelererad utvecklingsprocess.
Legal smartness

Den 50 000:e domännamnstvisten

Att internet styr våra liv idag är ingen överdrift, och detta pandemins år har betydelsen ökat än mer. I takt med det har även bedragarnas aktiviteter uppenbarligen ökat.

Om jag tar bort varumärket då?

Varumärkesrätten ger en ensamrätt att använda varumärket. En av effekterna är att man kan stoppa piratkopior och andra intrång. Men blir det ett intrång om någon tar bort varumärket?

Bromptons jakt på förlängd ensamrätt, del 2

I föregående inlägg här på bloggens ”Legal smartness” togs brittiska Bromptons jakt på förlängd ensamrätt upp. Då var det endast generaladvokatens förslag som hade kommit, därefter har EU-domstolens sagt sitt. Resultatet var inte alls överraskande, men däremot något som man som innovatör bör tänka till kring.

Bromptons jakt på förlängd ensamrätt

När den tekniska funktionen är den enda faktorn som styr produktens utseende, saknar det betydelse om det finns andra alternativa former. Det kan däremot ha betydelse om den form som valts innehåller viktiga icke-funktionella beståndsdelar, som är ett resultat av ett fritt val från upphovsmannens sida.

Regeringen markerar vikten av immaterialrätt

I proposition Prop. 2019/20:149 accentueras att betydelsen av immateriella rättigheter hela tiden ökar. I kölvattnet av det ökande värdet har det utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Strafflagstiftningen behöver anpassas så att den här typen av brottslighet får påföljder som står i proportion till brottens allvar.

To sample or not to sample?

A good thing about my 20-minutes long morning commute to the office is that this is a 20-minutes long, uninterrupted music session for me. When I was listening to Veronica Maggio this morning (I know, this is my guilty pleasure), my IP-tuned mind immediately started to boil up around the idea of how much of the music I hear is actually an original creation? Also around how much of the music that is licensed in the best case scenario (“borrowed” in the more down to earth scenario)?

When an underdog successfully encounters a giant in intellectual property disputes

McDonald´s “new” competitor is the Irish fast food chain Supermac´s, having approximately + 3000 employees, in contrast to MacDonald’s ~ 235,000. This case is a great example of when an underdog successfully encounters a giant in intellectual property disputes.

The other price of committing patent infringement we usually do not talk about

If you are protective of your trade information in respect of your competitors, this recent case gives both parties of a patent dispute guidance of intellectual property strategies to achieve Return-On-Innovation.

Failing to seek priority to two previous patent applications – Resulted in failing on creating return on inhouse innovation

Let´s get technical with (partial) priorities. The novelty criteria are one of a patent’s most fragile “Achilles-heel” in court. To be granted patent protection, the applicant needs to illustrate that the invention is industrial applicable, non-obvious and new.

Why should intellectual property be considered in Swedish public procurements?

In a recent case in December 2017 the Swedish patent and market district court gave 200 million SEK (Around 20 million Euro) reasons of why companies offering services for the public sector should care about Swedish patent rights.
Okategoriserad

Vad ska varumärket heta?

Hur skapar du ett namn som är lätt att komma ihåg – för rätt saker? Ett namn som är engagerande – för rätt saker? Ett namn som ser bra ut i marknadsföring och som har ett ledigt domännamn som bygger ditt varumärke online?