Återställ filter

Grattis Camilla.

25/5 2023 av Susanne Hans Edin

Grattis Camilla med bedriften att bli nominerad i klassen "Practitioner of the Year" när prestigefyllda "Managing IP Awards" utser de starkast lysande stjärnorna inom IP.

Läs mer

IP-administration – förmågan att hantera lika många regler som undantag

15/3 2022 av Susanne Permerius Persson

När jag frågar kollegor eller andra i branschen vad det är de tycker är roligast i rollen som IP-administratör och hur det kommer sig att man blir kvar länge i rollen, får jag oftast svaret att det är för att det är ett så varierande arbete. Du blir aldrig riktigt fullärd. När du precis har fått koll på alla...

Läs mer

En IP-strategi ska stötta dina affärsmål

10/3 2022 Av Ola Bergfeldt

När vi hjälper ditt bolag att ta fram en IP-strategi får du väl strukturerade och prioriterade förslag på hur identifierade immateriella tillgångar kan utvecklas, hanteras och kontrolleras så att det gagnar bolagets utvecklingsplaner.

Läs mer

Affärsnyttan med patentinformation

18/2 2022 av Ervin Dubaric

När företag enbart undersöker och analyserar marknads- och användardata som bas för att skapa beslutsunderlag till sin strategiska utvecklingsinriktning, jobbar de inte med hela sanningen. Det betyder naturligtvis att dina beslut riskerar att bli direkt felaktiga.

Läs mer

Produktutveckling med nya innovationseffekter

18/2 2022 av Per Folkeson

Att hantera innovation bättre än dina konkurrenter är core business. Jag kan hjälpa dig att skapa helt ny innovationskraft i ert produktutvecklingsarbete.

Läs mer

Patent – vårt professionella hantverk

14/2 2022 av Peter Jacobsson

Vi hjälper dig att skapa patent och bygga upp en patentportfölj för att skydda ditt företags kärnteknik och utan tvekan – dina framtida affärsmöjligheter. I väldigt många fall är det definitivt det mest värdefulla din verksamhet har, ofta i kombination med specifik och dokumenterad know-how och ditt varumärke.

Läs mer

Vi skriver starkare patent

7/2 2022 av Peter Jacobsson

I en patentansökan är patentkrav det som definierar det tekniska skyddsomfånget på det du vill skydda, och därmed även det du inte vill skydda. Patentet skyddar alltså bara det som framgår av de patentkrav du har formulerat. Det är varken produkten eller metoden som har uppfunnits som skyddas av patent, endast det som framgår av patentets patentkrav. Punkt.

Läs mer

Vad ska varumärket heta?

18/11 2021 By Ola Bergfeldt

Hur skapar du ett namn som är lätt att komma ihåg – för rätt saker? Ett namn som är engagerande – för rätt saker? Ett namn som ser bra ut i marknadsföring och som har ett ledigt domännamn som bygger ditt varumärke online?

Läs mer

Är du äkta?

18/11 2021 By Ola Bergfeldt

När du ska bygga ett starkt varumärke är det viktigt att inte hitta på saker som du inte är och att inte lova saker som du sedan inte håller, då kommer du tappa i trovärdighet och få stora problem. Exempel på tidigare starka varumärken som nu tydligt struntar i äkthetsregeln finner du speciellt inom bankväsendet och politiska partier (no more comments).

Läs mer

Ta dig över varumärkesarbetets trösklar

18/11 2021 By Ola Bergfeldt

Du som ansvarar för att bygga upp ett starkt företagsvarumärke har en av bolagets viktigaste roller. Ibland är du VD, ibland har du en definierad roll som kommunikationsansvarig. Ibland inser styrelse och ledning vikten av det arbetet, ibland inte.

Läs mer

Är varumärket hjälten i din marknadsföring?

17/11 2021 av Ola Bergfeldt

När du använder varumärket som en värderesurs och är noga med att kärnan i det egna varumärket är densamma i alla aktiviteter, då blir det en svårslagen kombination som kommer att växa varumärket i betraktarens ögon.

Läs mer

World Intellectual Property Day 2021

26/4 2021 av Ola Bergfeldt

World Intellectual Property Day 2021 riktar återigen ljuset på den viktiga roll som små och medelstora företag har för framgång i vårt moderna samhälle.

Läs mer

Hur förstår man varumärke?

11/3 2021 av Ola Bergfeldt

När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

Läs mer

I huvudet på en IP-koordinator

7/3 2021 av Jenny Freding

Det är vi som ser till att immaterialrättsansökningar hanteras som de ska, att avgifter är betalda och att registreringar hålls vid liv. För vi vill ju inte att våra kunder ska gå miste om sina dyrt förvärvade affärsrättigheter.

Läs mer

I huvudet på våra varumärkesexperter

23/2 2021 av Ola Bergfeldt

Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

Läs mer

Vill du vässa ditt varumärkesarbete?

18/2 2021 av Ola Bergfeldt

Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

Läs mer

Sålde sin låtskatt för ca 3 miljarder

10/2 2021 av Emina Cehaja

I slutet av föregående år genomfördes ett av de största förvärven någonsin i musikbranschen genom försäljningen av Nobelpristagaren Bob Dylans låtkatalog. Bob Dylans katalog av immateriella rättigheter fick ett ansenligt värde vid avyttringen.

Läs mer

Att värdera immateriella tillgångar

9/2 2021 av Ola Bergfeldt

Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.

Läs mer

Det här med immateriella tillgångar

3/2 2021 av Ola Bergfeldt

En tillgång är en resurs som bör vara kontrollerad av t ex ett företag, annars är det ju inte en resurs för företaget. Den här tillgången är ett resultat av något som antingen redan finns tillgängligt (ex: kunskap), som skapats (ex: ett varumärke) eller som kanske har köpts in (ex: en teknisk lösning som kompletterar eller utvecklar en redan existerande lösning som företaget har).

Läs mer

Do you need to accelerate patent protection in Brazil?

18/1 2021

There is a fast-track examination for patents in Brazil. Learn how to obtain a quick patent in Brazil by using the PPH program, Patent Prosecution Highway programme.

Läs mer

Do you need to accelerate patent protection in Brazil?

18/1 2021 av Fabricio Belgrano

There is a fast-track examination for patents in Brazil. Learn how to obtain a quick patent in Brazil by using the PPH program, Patent Prosecution Highway programme.

Läs mer

Den 50 000:e domännamnstvisten

1/12 2020

Att internet styr våra liv idag är ingen överdrift, och detta pandemins år har betydelsen ökat än mer. I takt med det har även bedragarnas aktiviteter uppenbarligen ökat.

Läs mer

Den 50 000:e domännamnstvisten

1/12 2020 av Christer Löfgren

Att internet styr våra liv idag är ingen överdrift, och detta pandemins år har betydelsen ökat än mer. I takt med det har även bedragarnas aktiviteter uppenbarligen ökat.

Läs mer

Tillgångar som är enkla eller svåra att identifiera

19/10 2020 av Ola Bergfeldt

Låt oss fortsätta att ”provtänka” lite kring begreppet värde och kopplingen till immateriell egendom. Det första man behöver göra för att över huvud taget kunna prata om värde, är att identifiera en egendom.

Läs mer

Jag lovar att din immateriella egendom har värde

9/10 2020 av Ola Bergfeldt

Din immateriella egendom kan vara lite lurig att uppfatta och definiera. Och den kanske inte ser ut att ha ett tydligt värde idag, men då har den sannolikt ett stort potentiellt värde i framtiden. Det är ett faktum som kan ge dig betydande konkurrensfördelar på marknaden redan nu.

Läs mer

Lyckas med patent i Kina

3/10 2020 av Ola Bergfeldt

Med hjälp av våra två IP-experter Ping Wu och Li Li, experter på det kinesiska patentsystemet och med egen direkt erfarenhet från Kina, erbjuder vi våra kunder högrelevanta beslutsunderlag i samband med analyser av och satsningar på den kinesiska marknaden.

Läs mer

Lyckas med patent i Kina

3/10 2020

Med hjälp av våra två IP-experter Ping Wu och Li Li, experter på det kinesiska patentsystemet och med egen direkt erfarenhet från Kina, erbjuder vi våra kunder högrelevanta beslutsunderlag i samband med analyser av och satsningar på den kinesiska marknaden.

Läs mer

Om jag tar bort varumärket då?

1/9 2020 av Christer Löfgren

Varumärkesrätten ger en ensamrätt att använda varumärket. En av effekterna är att man kan stoppa piratkopior och andra intrång. Men blir det ett intrång om någon tar bort varumärket?

Läs mer

Om jag tar bort varumärket då?

1/9 2020

Varumärkesrätten ger en ensamrätt att använda varumärket. En av effekterna är att man kan stoppa piratkopior och andra intrång. Men blir det ett intrång om någon tar bort varumärket?

Läs mer

Bra rutiner håller affärerna igång

17/8 2020 av Christer Löfgren

Även mindre företag behöver icke personkopplade rutiner för hantering av de aktiviteter och tjänster som representerar stora delar av företagets värde. Hur hanterar du till exempel patentfrågor och betalning av årsavgifter?

Läs mer

Bromptons jakt på förlängd ensamrätt, del 2

12/8 2020 av Christer Löfgren

I föregående inlägg här på bloggens ”Legal smartness” togs brittiska Bromptons jakt på förlängd ensamrätt upp. Då var det endast generaladvokatens förslag som hade kommit, därefter har EU-domstolens sagt sitt. Resultatet var inte alls överraskande, men däremot något som man som innovatör bör tänka till kring.

Läs mer

Möt Gabriela Tomescu, US patent attorney

6/7 2020

Från en nyligen genomförd intervju hos IP-akademin (på engelska): Gabriela Tomescu, US Patent Attorney at Bergenstråhle & Partners, finds it stimulating to teach US patent practice at IP-akademin and that a good understanding of US IP is very helpful for more Swedish patent attorneys.

Läs mer

Möt Gabriela Tomescu, US patent attorney

6/7 2020 av Ola Bergfeldt

Från en nyligen genomförd intervju hos IP-akademin (på engelska): Gabriela Tomescu, US Patent Attorney at Bergenstråhle & Partners, finds it stimulating to teach US patent practice at IP-akademin and that a good understanding of US IP is very helpful for more Swedish patent attorneys.

Läs mer

Bergenstråhle storsatsar på IP-rådgivning i norra Sverige

1/7 2020

Norrlandsregionen är en växtplats för innovation och hållbar industri och precis här, med utgångspunkt i Skellefteå, öppnar Bergenstråhle & Partners kontor i augusti. Vi vill stötta de innovativa och regionalt etablerade företagen med IP-baserad affärsrådgivning så att de kan få ett värdefullt kvitto på sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Läs mer

Bergenstråhle storsatsar på IP-rådgivning i norra Sverige

1/7 2020 av Joakim Hernström

Norrlandsregionen är en växtplats för innovation och hållbar industri och precis här, med utgångspunkt i Skellefteå, öppnar Bergenstråhle & Partners kontor i augusti. Vi vill stötta de innovativa och regionalt etablerade företagen med IP-baserad affärsrådgivning så att de kan få ett värdefullt kvitto på sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Läs mer

Produktutveckling med IP som hävstång

17/6 2020

//Pressmeddelande// Bergenstråhle och Prodelox inleder ett strategiskt samarbete för att hjälpa företag effektivisera produktutvecklingsprocessen i tidiga utvecklingsstadier. Våra specialister inom IP-strategi och produktutveckling är överens om hur framgångsrikt utvecklingsarbete bör bedrivas och tar nu steget längre för att erbjuda kunder en accelererad utvecklingsprocess.

Läs mer

Produktutveckla med IP som hävstång

17/6 2020 av Ola Bergfeldt

Immateriella tillgångar är värdefulla och i hög grad kopplade till den produktidé som du utvecklar. Ju tidigare du börjar titta på IP-frågor i din utvecklingsprocess, desto mer egen kontroll kommer du ha.

Läs mer

Bromptons jakt på förlängd ensamrätt

19/5 2020 av Christer Löfgren

När den tekniska funktionen är den enda faktorn som styr produktens utseende, saknar det betydelse om det finns andra alternativa former. Det kan däremot ha betydelse om den form som valts innehåller viktiga icke-funktionella beståndsdelar, som är ett resultat av ett fritt val från upphovsmannens sida.

Läs mer

Regeringen markerar vikten av immaterialrätt

15/5 2020 av Måns Lundvall

I proposition Prop. 2019/20:149 accentueras att betydelsen av immateriella rättigheter hela tiden ökar. I kölvattnet av det ökande värdet har det utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Strafflagstiftningen behöver anpassas så att den här typen av brottslighet får påföljder som står i proportion till brottens allvar.

Läs mer

Framgångsnycklar till ditt spelutvecklingsprojekt

19/3 2020 av Johan Örneblad

Värdet du skapar i ett spelbolag går inte att ta på, det är immateriellt. I ett spel skapas en mängd värden som du vill ha kontroll över, allt från figurer i spelet till ett spelmoment, spelmekanik eller en historia som driver handlingen framåt. Här i bloggen ger jag dig några viktiga nycklar som kan användas i spelutvecklingsprojekt av olika storlekar för att säkerställa och stärka kontrollen av de immateriella tillgångar som skapats.

Läs mer

Hur blir ditt bolag en del av den positiva IP-trenden?

6/11 2019 av Ervin Dubaric

Innovation bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna. Här berättar vi om den färska rapport som EPO och EUIPO publicerat och som visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag.

Läs mer

Hur blir ditt bolag en del av den positiva IP-trenden?

6/11 2019

Innovation bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna. Här berättar vi om den färska rapport som EPO och EUIPO publicerat och som visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag.

Läs mer

To sample or not to sample?

14/10 2019 av Anna Fokina

A good thing about my 20-minutes long morning commute to the office is that this is a 20-minutes long, uninterrupted music session for me. When I was listening to Veronica Maggio this morning (I know, this is my guilty pleasure), my IP-tuned mind immediately started to boil up around the idea of how much of the music I hear is actually an original creation? Also around how much of the music that is licensed in the best case scenario (“borrowed” in the more down to earth scenario)?

Läs mer

Creating value with trademark management

17/9 2019 av Ola Bergfeldt

When establishing your branding and ensuring the protection of your brand, you almost always deal with legal issues and situations. Protecting your product or business brand is a fundamental aspect of your market presence. So, from the very beginning of your business journey, you should create a plan for protecting and maintaining your intangible assets and rights...

Läs mer

Are you filing trademarks in the US legally?

5/9 2019 av Gabriela Tomescu

In recent months the USPTO has become concerned about a substantial increase in the number of improper filings of trademark applications which include inaccurate and possibly fraudulent claims of use of the mark. An increasing number of applicants fail to fulfill their legal and ethical obligation to file accurately and in good faith, especially with regard to the claims that the mark is used in commerce.

Läs mer