Posts and advice about
the value of innovation

Expert advice

Corona, trender och nyttan med patentinformation

När företag enbart undersöker och analyserar marknads- och användardata som bas för att skapa beslutsunderlag till sin strategiska utvecklingsinriktning, jobbar de inte med hela sanningen. Det betyder naturligtvis att dina beslut riskerar att bli direkt felaktiga.

Framgångsnycklar till ditt spelutvecklingsprojekt

Värdet du skapar i ett spelbolag går inte att ta på, det är immateriellt. I ett spel skapas en mängd värden som du vill ha kontroll över, allt från figurer i spelet till ett spelmoment, spelmekanik eller en historia som driver handlingen framåt. Här i bloggen ger jag dig några viktiga nycklar som kan användas i spelutvecklingsprojekt av olika storlekar för att säkerställa och stärka kontrollen av de immateriella tillgångar som skapats.

Hur blir ditt bolag en del av den positiva IP-trenden?

Innovation bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna. Här berättar vi om den färska rapport som EPO och EUIPO publicerat och som visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag.

Creating value with trademark management

When establishing your branding and ensuring the protection of your brand, you almost always deal with legal issues and situations. Protecting your product or business brand is a fundamental aspect of your market presence. So, from the very beginning of your business journey, you should create a plan for protecting and maintaining your intangible assets and rights (IP), including trademarks, copyright, patents, design, contracts, business models or whatever might be the assets that represents a great value to your business.

IP-administration – förmågan att hantera lika många regler som undantag

När jag frågar kollegor eller andra i branschen vad det är de tycker är roligast i rollen som IP-administratör och hur det kommer sig att man blir kvar länge i rollen, får jag oftast svaret att det är för att det är ett så varierande arbete. Du blir aldrig riktigt fullärd. När du precis har fått koll på alla regler, lagar och tidsfrister runt om i världen så är det något land eller region som gör en förändring och det blir en massa nytt att förhålla sig till och anpassa sig efter.
News

Möt Gabriela Tomescu, US patent attorney

Från en nyligen genomförd intervju hos IP-akademin (på engelska): Gabriela Tomescu, US Patent Attorney at Bergenstråhle & Partners, finds it stimulating to teach US patent practice at IP-akademin and that a good understanding of US IP is very helpful for more Swedish patent attorneys.

Bergenstråhle storsatsar på IP-rådgivning i norra Sverige

Norrlandsregionen är en växtplats för innovation och hållbar industri och precis här, med utgångspunkt i Skellefteå, öppnar Bergenstråhle & Partners kontor i augusti. Vi vill stötta de innovativa och regionalt etablerade företagen med IP-baserad affärsrådgivning så att de kan få ett värdefullt kvitto på sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Produktutveckling med IP som hävstång

//Pressmeddelande// Bergenstråhle och Prodelox inleder ett strategiskt samarbete för att hjälpa företag effektivisera produktutvecklingsprocessen i tidiga utvecklingsstadier. Våra specialister inom IP-strategi och produktutveckling är överens om hur framgångsrikt utvecklingsarbete bör bedrivas och tar nu steget längre för att erbjuda kunder en accelererad utvecklingsprocess.
Legal smartness

Bromtons jakt på förlängd ensamrätt

När den tekniska funktionen är den enda faktorn som styr produktens utseende, saknar det betydelse om det finns andra alternativa former. Det kan däremot ha betydelse om den form som valts innehåller viktiga icke-funktionella beståndsdelar, som är ett resultat av ett fritt val från upphovsmannens sida.

Regeringen markerar vikten av immaterialrätt

I proposition Prop. 2019/20:149 accentueras att betydelsen av immateriella rättigheter hela tiden ökar. I kölvattnet av det ökande värdet har det utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Strafflagstiftningen behöver anpassas så att den här typen av brottslighet får påföljder som står i proportion till brottens allvar.

To sample or not to sample?

A good thing about my 20-minutes long morning commute to the office is that this is a 20-minutes long, uninterrupted music session for me. When I was listening to Veronica Maggio this morning (I know, this is my guilty pleasure), my IP-tuned mind immediately started to boil up around the idea of how much of the music I hear is actually an original creation? Also around how much of the music that is licensed in the best case scenario (“borrowed” in the more down to earth scenario)?

When an underdog successfully encounters a giant in intellectual property disputes

McDonald´s “new” competitor is the Irish fast food chain Supermac´s, having approximately + 3000 employees, in contrast to MacDonald’s ~ 235,000. This case is a great example of when an underdog successfully encounters a giant in intellectual property disputes.

The other price of committing patent infringement we usually do not talk about

If you are protective of your trade information in respect of your competitors, this recent case gives both parties of a patent dispute guidance of intellectual property strategies to achieve Return-On-Innovation.