Näringslivets nya nyckeltal

För 11 år sedan tog vi ett affärsavgörande beslut. Beslutet innebär att vi idag kan lova företag bättre finansiell och funktionell avkastning på sina investeringar i IP genom att jobba i vår utvecklingsprocess Return On Innovation®. Det är en komplett och unik affärsprocess som, rätt hanterad, kan mäta avkastningen på dina investeringar i IP. Vi är den enda IP-rådgivaren med en kommersiell plan och din egen IP-coach som hjälper dig att skapa Return On Innovation®.

Så här resonerar vi

Att hantera IP och bygga upp IP-portföljer i en kommersiell verksamhet, är en ekonomisk investering som inte ska stanna vid en kostnadspost. Så, vi skapar insikter om potentiell utveckling och pekar mot den riktning som stöttar ditt företags tillväxt. Målet är att du ska kunna öka värdet på din verksamhet och få mer
Return On Innovation®, bland annat genom möjlighet till:

 

  • mer värdebaserade transaktioner,
  • starkare samarbeten,
  • väl definierade IP-rättigheter i förhandlingssituationer och
  • tydligt underbyggda investeringsunderlag.

Våra IP-coacher hjälper dig att klättra i ROI-trappan

Ett kraftigt ökat affärsvärde av dina IP-investeringar sker inte över en natt. Med utgångspunkt i ROI-trappan som du ser här nedan, leder vi dig steg för steg mot högre höjder och ökad lönsamhet. Till slut kommer ditt bolag förfoga över insikter och en affärsstödjande process som levererar större och bättre användbarhet av din IP och tydlig värdeökning till verksamheten.

Return On Innovation®

Ett kraftigt ökat affärsvärde av dina IP-investeringar sker inte över en natt. Med utgångspunkt i ROI-trappan leder vi dig steg för steg mot högre höjder och ökad lönsamhet. Snart kommer ditt bolag förfoga över insikter och en affärsstödjande process som levererar tydlig värdeökning till verksamheten.

ROI-Nivå

Mål

Mål

Definiera målet med din IP

Vi definierar de mål som ska vägleda hur IP förstärker er affär.

Tjänster

Insikt

Insikt

IP-Insikter som stöttar beslut

Vi skapar insikt om vilka era viktigaste IP-tillgångar är.

Tjänster

Paketera

Paketera

Bygg upp din ROI-plattform

Vi omhändertar era viktigaste IP-tillgångar baserat på målet.

Tjänster

Struktur

Struktur

Struktur som ger kontinuitet

Vi skapar en arbetsstruktur för IP-hantering som möter behov och verksamhet.

Tjänster

Investera

Investera

Gör rätt IP-investeringar

Vi ger erfarna råd om en IP-budget som stöttar era mål.

Tjänster

Bevaka

Bevaka

Bevaka dina IP-investeringar

Vi säkerställer konkurrensfördelar genom att bevaka era tillgångar.

Tjänster

Omvärld

Omvärld

Hot, potential och position

Vi följer era konkurrenter och ert intresseområde så att värdet av era tillgångar blir tydliga.

Tjänster

Medvetenhet

Medvetenhet

Bygg värdefull kännedom

Vi skapar en ändamålsenlig insiktsnivå hos relevant personal, ledningsgrupp och styrelse.

Tjänster

Kommunicera

Kommunicera

Stärk varumärket med din IP

Vi informerar aktivt till era intressenter och marknad om era konkurrensfördelar.

Tjänster

Affärstillgång

Affärstillgång

Använd din IP som affärstillgång

Vi ser till att er IP nyttjas för att t.ex skapa möjligheter till nya och bättre affärer.

Tjänster

Finansiell tillgång

Finansiell tillgång

Använd din IP som finansiell hävstång

Vi har anpassat vårt IP-arbete för att kunna mäta och fatta IP-beslut om det ekonomiska bidraget för era affärsmål.

Tjänster
Aktivitet
Mål

Definiera målet med din IP

Vi definierar de mål som ska vägleda hur IP förstärker er affär.

Insikt

IP-Insikter som stöttar beslut

Vi skapar insikt om vilka era viktigaste IP-tillgångar är.

Paketera

Bygg upp din ROI-plattform

Vi omhändertar era viktigaste IP-tillgångar baserat på målet.

Struktur

Struktur som ger kontinuitet

Vi skapar en arbetsstruktur för IP-hantering som möter behov och verksamhet.

Investera

Gör rätt IP-investeringar

Vi ger erfarna råd om en IP-budget som stöttar era mål.

Bevaka

Bevaka dina IP-investeringar

Vi säkerställer konkurrensfördelar genom att bevaka era tillgångar.

Omvärld

Hot, potential och position

Vi följer era konkurrenter och ert intresseområde så att värdet av era tillgångar blir tydliga.

Medvetenhet

Bygg värdefull kännedom

Vi skapar en ändamålsenlig insiktsnivå hos relevant personal, ledningsgrupp och styrelse.

Tjänster
Kommunicera

Stärk varumärket med din IP

Vi informerar aktivt till era intressenter och marknad om era konkurrensfördelar.

Affärstillgång

Använd din IP som affärstillgång

Vi ser till att er IP nyttjas för att t.ex skapa möjligheter till nya och bättre affärer.

Finansiell tillgång

Använd din IP som finansiell hävstång

Vi har anpassat vårt IP-arbete för att kunna mäta och fatta IP-beslut om det ekonomiska bidraget för era affärsmål.