Ta plats i förarsätet

Med Portfolio Insight™ tar du kontroll över dokument, innehåll och deadlines – i realtid.

Ta kontroll över din IP-portfölj

Portfolio Insight™ bygger på det webbaserade IP-administrationsverktyget IPR Control*. Portfolio Insight™ ger dig egen kontroll över dina IP-tillgångar och är samtidigt ett faktaspäckat underlag som hjälper dig när du vill skapa IP-strategier och ta beslut som ska baseras på företagets immateriella tillgångar. Allt underlag är tillgängligt i realtid.

Hur bra koll har du på din IP-portfölj idag?

För att göra vettiga bedömningar om vilka delar i din IP-portfölj som är lönsamma, stöttar din affärsplan och stärker dina användarrättigheter behöver du först veta vad du har. Med fakta på bordet kan du sedan analysera om dina rättigheter matchar aktuella marknadsförutsättningar, om de skyddar en föråldrad teknik som inte används, om företagets vision pekar åt ett håll och din IP åt ett annat. Med ständigt uppdaterad insikt finns svaren alltid nära till hands.

*(IPR Control från CPA Global)

Vilken IP bidrar bäst till dina affärer?

Att immateriella tillgångar och rättigheter är värdefulla, det vet vi. Så värdefulla att innovativa företag använder tillgångarna för att bevisa stora affärsvärden som kan nyttjas i affärstransaktioner i jakten på högre lönsamhet – för att bygga ett mer värdefullt bolag.

Om man ska förvärva, investera i och betala avgifter för IP-rättigheter vill man försäkra sig om att de är relevanta för det egna företaget, nu eller senare. För vem bygger upp en kostsam IP-portfölj som inte kan leverera Return-On-Innovation®?

Kontrollera, hantera och besluta

Inga fler IP-dokument via E-post

Med hjälp av Portfolio Insight™ har du hela tiden uppdaterad status över egna patent-, design- och varumärkesansökningar. Du har full koll över tidsfrister och korrespondens, det som ofta hjälper eller stjälper en immateriell rättighets giltighet. Här kan du interagera direkt med databasen och till exempel sammanställa information om dina olika ärenden som du har tillsammans med oss på Bergenstråhle. Stöter du på problem får du hjälp av kunnig administrativ personal.

Portfolio Insight™ – det här kan du göra:

  • Följa och bedöma din IP-portfölj baserat på land, skyddsform eller produktkategori.
  • Få ständigt uppdaterad information om olika behandlingsstadier och tidsfrister.
  • Förutse och övervaka kostnader.
  • Ta fram kostnadsunderlag för budgetering.
  • Ha tillgång till en kostnadsfri kundtjänst.

Logga in direkt på IPR Control

Portfolio Insight™, en del av IP-Partner™

IP-Partner™ är Bergenstråhles unika samarbetskoncept som garanterar hög kontinuitet och oslagbar struktur och precision i det värdefulla arbetet med immateriella tillgångar. I ett IP-Partnerskap skapas en stark drivkraft att jobba med immateriella tillgångar inom din organisation. Det handlar om att kontinuerligt identifiera, planera och utföra rätt IP-aktiviteter för att stötta företagets affärsmål.

Precis som för många andra delar av företagets verksamhet behöver IP hanteras kontinuerligt. Först då får du rätt timing i viktiga beslut som du behöver ta, drar nytta av gjorda investeringar och kan ifrågasätta värdet av tidigare beslut. Det är här som Portfolio Insight™ kommer in och kan nyttjas som en egen IP-administrativ tjänst inom eller vid sidan av det mer heltäckande samarbetskonceptet IP-Partner™.

Följ oss gärna på LinkedIn