Bästa vägen till andra
länder för ditt patent

Vi tar hand om din PCT-fullföljning i en kostnadseffektiv,
automatiserad process.

Smart process effektiviserar dina nationella patentansökningar

När du låter oss på Bergenstråhle hantera den nationella fullföljningen av din PCT-ansökan hamnar du i vår "snabbfil". Vi sätter fart på en effektiv och helt digitaliserad process som spar dyrbar tid och reducerar dina kostnader.

Därför ska du välja vår PCT-fullföljning:

  • KOSTNADSEFFEKTIVITET. Vår process är helt digital och det spar mycket tid. Du får tillgång till våra framförhandlade volymrabatter och spar 30-50% (erfarenhetsmässigt ) av en normal kostnad för en fullföljningsprocess.
  • OFFERT DIREKT. Det enda vi behöver av dig är ditt PCT-ansökningsnummer och uppgift om vilka länder du vill fullfölja i. Inom 12 timmar har du ett komplett kostnadsförslag.
  • TID ATT JÄMFÖRA. Våra priser är garanterade i 28 dagar från det att du fått vårt kostnadsförslag*.
  • KVALITETSSÄKRAD PROCESS. Nationella patentombud är utvalda efter kvalitet och erfarenhet och granskas vid ett flertal tillfällen varje år. All dokumentation i vår process är förberedd och anpassad för att kunna hålla tempot uppe i processen utan att tappa i kvalitet.

 

* Förutsatt att det fortfarande är minst två månader till fullföljningens officiella frist.

Vi effektiviserar traditionella arbetsmodeller

En fullföljning av en PCT-ansökan är ofta den största enskilda investeringen som görs i patentansökningsprocessen. Processen tenderar ofta att bli onödigt dyr på grund av många administrativa moment och all den koordination som traditionellt görs. Det har vi tagit fasta på när vi erbjuder vår kostnadseffektiva och digitaliserade fullföljningsprocess. Vi vet att våra kunder spar 30-50% genom att nyttja vår process, det är pengar som kan investeras i verksamheten där de skapar mer nytta, till exempel i kvalificerad rådgivning som leder till kommersiellt och strategiskt stark IP och väl underbyggt beslutsfattande, bättre Return On Innovation på ditt företags investeringar i IP helt enkelt.

Kontakta oss så sätter vi igång din
mest effektiva PCT-fullföljning!