Den konkreta nyttan
av en bra IP-strategi

Ett strategiskt förhållningssätt är viktigt, men det är minst lika viktigt
med ”action”. När vi hjälper dig att utarbeta en IP-strategi får du ett
konkret verktyg som hjälper dig att förverkliga affärsplanen.

4 starka skäl till att utarbeta en strategi för din immaterialrätt.

 

  1. Eftersom dina immateriella tillgångar utgör ca 50-80 % av bolagets marknadsvärde.
  2. För att få insikt i och kontroll över nuvarande tillgångar och hur de bidrar till värdet i din verksamhet.
  3. För att kunna upprätta värdefulla licensavtal och maximera den ekonomiska avkastningen.
  4. För att få stöd i företagets tillväxt genom tydligare värde i ekonomiska transaktioner.

 

En första diskussion med våra IP-experter ger dig insikt i hur du kan jobba strategiskt med dina immateriella tillgångar, VILKA tillgångar som stöttar VAD i din tillväxtresa och hur du kan vässa din affärsplan. Innehållet i strategin kan inte minst användas för att ta viktiga beslut i frågor som rör t ex utveckling, marknadsföring, samarbeten och investeringar.

Vår expert Johan Örneblad hjälper dig att komma igång.