//Pressmeddelande// Bergenstråhle och Prodelox inleder ett strategiskt samarbete för att hjälpa företag effektivisera produktutvecklingsprocessen i tidiga utvecklingsstadier. Våra specialister inom IP-strategi och produktutveckling är överens om hur framgångsrikt utvecklingsarbete bör bedrivas och tar nu steget längre för att erbjuda kunder en accelererad utvecklingsprocess.

Bergenstråhle & Partners och Prodelox i strategiskt samarbete

Bergenstråhle och Prodelox fördjupar sin relation och inleder strategiskt samarbete för att hjälpa företag effektivisera produktutvecklingsprocessen i tidiga utvecklingsstadier. Våra specialister inom IP-strategi och produktutveckling är överens om hur framgångsrikt utvecklingsarbete bör bedrivas och tar nu steget längre för att erbjuda kunder en accelererad utvecklingsprocess.

 

I tidiga utvecklingsprocesser är det mer effektivt att jobba parallellt med att utveckla IP och produkt när både affärsmöjligheter och utmaningar behöver kommuniceras och hanteras för att kunna ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Detta gäller både för att ringa in bästa tekniska lösning och samtidigt förstå vilka juridiska omvärldsfaktorer du behöver ta hänsyn till.

- Vi har satt kunderna i centrum och tagit fasta på behovet av att låta produktutveckling och IP-strategi följas åt. Det har gett upphov till en utvecklingsplattform som ger produktägande kunder tillgång till det bästa av två världar – produktutveckling med IP som hävstång, säger Anette Therén, marknadschef på Prodelox.

 

- Immateriella tillgångar är värdefulla och i hög grad kopplade till den produktidé som du utvecklar. Ju tidigare du börjar titta på så kallade IP-frågor i din utvecklingsprocess, desto mer egen kontroll kommer du kunna ha över olika beslut som behöver tas och inte minst över de resultat som du vill skapa, menar Ola Bergfeldt, CMO på Bergenstråhle.

 

Tillsammans hjälper vi våra kunder att bygga trygga, framgångsrika bolag med starka, framtidssäkra produktportföljer.

 

Prodelox är en komplett produktutvecklingsbyrå som hjälper företag att utveckla morgondagens produkter. Prodelox stöttar kunder i alla led i utvecklingsprocessen – från rådgivning och skisser i idé- och konceptstadie, till design, produktionsunderlag, prototypframtagning och produktionsanpassning. Bolaget grundades 2007, och har sitt huvudsäte i Linköping och kundbas över hela Norden.

 

Bergenstråhle är föregångare inom området immaterialrätt sedan starten 1934. Bergenstråhle är en fullservicebyrå som hjälper kunder med rådgivning, att identifiera och skapa immateriella tillgångar, hantera immaterialrättsportföljer och kommersialisera tillgångar och rättigheter, allt med syfte att uppnå bättre
Return On Innovation®.

 

För mer information, vänligen kontakta

 

Anette Therén, CMO Prodelox
anette.theren@prodelox.se
+46 704 19 08 02

 

Ola Bergfeldt, CMO Bergenstråhle & Partners
ola.bergfeldt@bergenstrahle.test
+46 704 92 61 11

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 43@2x

  Kontakta Ola Bergfeldt

  CMO and Teamleader Linköping
  ola.bergfeldt@bergenstrahle.test
  +46 70 492 61 11
  Linköping

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.