Med hjälp av våra två IP-experter Ping Wu och Li Li, experter på det kinesiska patentsystemet och med egen direkt erfarenhet från Kina, erbjuder vi våra kunder högrelevanta beslutsunderlag i samband med analyser av och satsningar på den kinesiska marknaden.

 

Jag passade på att ställa några frågor till Ping och Li. Frågor med svar som jag tror många företag har nytta av att känna till. Häng med oss…

Som tidigare granskare hos det kinesiska patentverket, hur anser ni att jag som företag ska tänka för att lyckas bäst med en patentansökan i Kina? Finns det en formel för framgång?

Det grundläggande är att din ansökan behöver hålla bra kvalitet. Två huvudaspekter avseende kvaliteten är att det ska vara en bra översättning när du lämnar in din ansökan och du behöver ha ett kunnigt ombud som har erfarenhet från det kinesiska patentsystemet. Anledningen till att du behöver ett kunnigt patentombud är att det finns speciella former av krav i Kina som du behöver känna till och hantera, särskilt inom områdena telekommunikation och mjukvaror.

Vilka råd skulle ni ge ett svenskt företag som har Kina som en prioriterad marknad för sin teknik och sina produkter? Vad är extra viktigt att tänka på?

Om Kina är en prioriterad marknad för ditt bolag ska du skydda din teknik och dina produkter i Kina så snart som möjligt. Du vinner inget på att avvakta. Du kan antingen gå via den sk Paris Convention eller via PCT-ansökan. I Kina kan du nyttja patentsystemet för att skydda både patent och sk bruksmönster. Konkret innebär det att du får lämna in en patentansökan och en bruksmodeller (en bruksmodell är ett billigare alternativ till patent då avgifter är lägre, samt enklare och snabbare att erhålla då kriterierna för patenterbarhet och granskning är mindre strikta. Men det är samtidigt kortare skyddstid) för en uppfinning samtidigt. Rent teoretiskt kan du få skydd för din produkt snabbt via bruksmodellansökan och sedan ha en längre skyddsperiod (20 år) för samma produkt via patentet.

 

Det lämnas in oerhört många ansökningar i Kina och en del godkänns med mindre detaljerad nyhetsgranskning av icke-kinesiska dokument. Det innebär att det kan finnas möjlighet att få en konkurrerande registrering upphävd med rätt bevisning.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från kinesiska företag som vill etablera sig i Sverige?

Kinesiska företag brukar vara oroliga att de ska göra intrång när de vill etableras sig i Sverige och andra länder i Europa. De är väldigt försiktiga och brukar ha gjort sk FTO-sökningar (Freedom To Operate) innan de tar ett beslut. De är oftast väldigt engagerade i patentsituation i landet, speciellt om det finns minsta risk för ett intrång. De vet att det kan kosta mycket pengar och det vill de undvika.

Är det vanligt att företag, istället för att ansöka om patent i Kina, söker licensieringssamarbeten?

Ja, det är faktiskt ganska vanligt, särskilt mellan stora företag. Men det är också vanligt att de även lämnar in patentansökan själva för sina uppfinningar så att de kan ha sk cross-licens när de har licensförhandlingar. Företaget Huawei är ett bra exempel på just det. De söker licenssamarbeten från Ericsson, Nokia, och Qualcomm med flera. Företaget OPPO söker licenser från många telekommunikationsföretag som Ericsson, HUAWEI, NOKIA, Qualcomm med flera. Samtidigt har de sk cross-licenser med varandra. Det betyder att de är både konkurrenter och samarbetspartners på samma gång.

Vilken är eran syn på att Kina idag har ett så omfattande inhemskt patentsökande?

Det finns många anledningar, men här är 4 faktorer som Svenska företag kan ha glädje av att känna till:

 

 1. Teknik inom många områden utvecklas väldigt fort i Kina, kanske fortare än på andra håll i världen.
 2. Folk och företag blir mer och mer intresserade av IP-skydd som ett affärsverktyg när de börjar förstå innebörden.
 3. Det har blivit dyrare att göra ett intrång i någon annans rättighet.
 4. Det finns ett politiskt och ekonomiskt stöd från den kinesiska regeringen som motiverar och som företagen ganska enkelt kan nyttja.

 

Varmt välkommen att kontakta Ping eller Li får att få hjälp med dina funderingar kring att söka patent i Kina.

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 43@2x

  Kontakta Ola Bergfeldt

  CMO and Teamleader Linköping
  ola.bergfeldt@bergenstrahle.test
  +46 70 492 61 11
  Linköping

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.