Staffan Zilling

IP Management, Patent Attorney staffan.zilling [at] bergenstrahle.se +46 70 147 10 17 Stockholm

Staffan arbetar som Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners. Han arbetar vanligtvis inom mekanikområdet, men också med telekommunikation och datorimplementerade uppfinningar. Staffan hjälper våra kunder i allt från att utarbeta patent till att bygga upp IP-strategier. Innan han kom till Bergenstråhle arbetade han både som Patent Attorney och chef för Stockholmskontoret på Ström & Gulliksson AB. Staffan började sin IP-karriär på Brann AB där han hade olika befattningar, såsom Patent Attorney, patentchef och de senaste åren som VD. Staffan har också erfarenhet som styrelseledamot i olika organisationer, bland annat styrelseordförande för IP Akademin.