Petter Øen

European Patent Attorney, IP Management petter.oen [at] bergenstrahle.se +46 73 640 45 44 Stockholm

Petter är European Patent Attorney hos Bergenstråhle & Partners och har mer än 10 års erfarenhet från patentområdet. Petter har också ett European Patent Litigation Certificate och är certifierad att representera kunder i Unified Patent Court. Petter fokuserar på IP-frågor som utarbetande av patentansökningar och intrångsfrågor, nyhetssökningar, freedom to operate-analyser och strategisk rådgivning i IP-frågor. Petter arbetar främst inom det mekaniska området, men också med elektronikbaserade innovationer. Han har särskilt intresse för medicinteknik och clean tech. Innan Petter började hos Bergenstråhle har han 5 års erfarenhet som Patent Attorney. Han har också arbetat som patentgranskare vid European Patent Office (EPO) i München i fyra år med medicinteknik.