Mats Eriksson

Patent Attorney, Senior Advisor, Teamleader mats.eriksson [at] bergenstrahle.se +46 76 534 57 67 Stockholm

Mats är partner och Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners. Han fokuserar på frågor kring patentering, utveckling och skydd av teknik inom området ICT, med särskilt intresse för telekom, media och internetbaserade tjänster. Mats expertis inkluderar patentering, produktstrategier, "innovation harvesting", affärsutveckling, kommersialisering och affärsrådgivning i relation till immateriella tillgångar. Mats har 15 års erfarenhet från olika befattningar både i ledningsfunktioner och som expert inom internet- och telekomindustrin, inte minst avseende att skapa innovationer och framgångsrikt etablera nya produkter på den globala marknaden.