Martin Sauer

European Patent Attorney, IP Management martin.sauer [at] bergenstrahle.se +46 76 534 57 61 Stockholm

Martin är partner och IP-konsult på Bergenstråhle & Partners. Han hjälper kunder främst inom teknikområden med mekanik och fysik och hans expertis inkluderar utarbetande av patentansökningar och hantering av patentprocessens alla ingående delar, freedom to operate-undersökningar, IP-rådgivning, IP-strategier och IP-baserade teknik och affärsvärderingar samt licensiering. Martin har också erfarenhet av att driva IP-kommersialiseringsprojekt som hjälper våra kunder att extrahera värde och affärsnytta från sina IP-portföljer. Innan han började hos Bergenstråhle arbetade Martin som IP-chef på Kongsberg Automotives huvudkontor i Norge, en global leverantör till bilindustrin där han ledde och utvecklade en IP-portfölj med över 200 patentfamiljer. Martins erfarenhet från den internationella bilindustrin har gett honom insikter i hur man kan hantera viktiga IP-frågor med starkt fokus på kostnadseffektivitet.