Maria Parts

Attorney at Law maria.parts [at] bergenstrahle.se +46 73 416 54 19 Stockholm

Maria är en kommersiellt inriktad jurist med expertis inom allmän avtalsrätt. På Bergenstråhle fokuserar Maria på affärsjuridik, avtalsutformning, förhandling och proaktiv juridisk rådgivning med kundens affärsbehov i fokus. Maria hjälper våra kunder med hantering av lagar och avtal med kommersiell inriktning, immaterialrätt, t ex licensavtal, avtalsutformning, IT- och mjukvaruavtal, förhandlingar, proaktiv juridisk rådgivning och riskreducering.